hakim etmək

Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələri İslam əxlaqını hakim edəcəkdirlər

Banu Amin, Məhəmməd əl-Bəkirdən ayədə keçən doğrular haqqında belə nəql edir: “BUNLAR DÜNYANIN ŞƏRQİNİ VƏ QƏRBİNİ FƏTH EDƏCƏK OLAN AXIRZAMANDAKI HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN YOLDAŞLARIDIR.” (Şii Kuran Tefsircilerine Göre Kuran’da Mehdi, Ansariyan Yayınları, İran, sf:75, Ağustos 2008)

A0082

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in son peyğəmbər olduğunu qəbul etməyən qalmayacaqdır

İmam Baqir əleyhissalamdan nəql edilən başqa bir hədisdə belə keçir: BU QƏLƏBƏ (QALİBİYYƏT) VƏ ÜSTÜNLÜK AL-İ MƏHƏMMƏDDƏN OLAN HZ. MEHDİ (Ə.S) QİYAM EDİNCƏ HƏQİQƏTƏ ÇEVRİLƏCƏKDİR. BELƏ Kİ, YER ÜZÜNDƏ HZ. MƏHƏMMƏD MUSTAFANI (ONUN PEYĞƏMBƏRLİYİNİ) TƏSDİQ ETMƏYƏN BİR KİMSƏ QALMAYACAQDIR.”  (Təfsiri Burhan,  2-ci cild, səh. 121.)

A0065

 

Hz. Mehdi (ə.s) Quran əxlaqını bütün dünyaya hakim edəcək

“Onların, (Hz.Mehdi (ə.s.) və tələbələrinin) ürəkləri dəmir parçaları kimi olacaq. Hər biri qırx adamın gücünə sahib olacaq. YER ÜZÜNÜN HAKİMİYYƏTİ VƏ ÖNDƏRLİYİ ONLARIN İXTİYARINA KEÇƏCƏK. (Hisal, (Şeyx Saduk), Haraici Ravendi, Biharül Ənvar, 52-ci cild, səh. 317-335)

birds and_flowers_3266