Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələri İslam əxlaqını hakim edəcəkdirlər

Banu Amin, Məhəmməd əl-Bəkirdən ayədə keçən doğrular haqqında belə nəql edir: “BUNLAR DÜNYANIN ŞƏRQİNİ VƏ QƏRBİNİ FƏTH EDƏCƏK OLAN AXIRZAMANDAKI HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN YOLDAŞLARIDIR.” (Şii Kuran Tefsircilerine Göre Kuran’da Mehdi, Ansariyan Yayınları, İran, sf:75, Ağustos 2008)

A0082