Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in son peyğəmbər olduğunu qəbul etməyən qalmayacaqdır

İmam Baqir əleyhissalamdan nəql edilən başqa bir hədisdə belə keçir: BU QƏLƏBƏ (QALİBİYYƏT) VƏ ÜSTÜNLÜK AL-İ MƏHƏMMƏDDƏN OLAN HZ. MEHDİ (Ə.S) QİYAM EDİNCƏ HƏQİQƏTƏ ÇEVRİLƏCƏKDİR. BELƏ Kİ, YER ÜZÜNDƏ HZ. MƏHƏMMƏD MUSTAFANI (ONUN PEYĞƏMBƏRLİYİNİ) TƏSDİQ ETMƏYƏN BİR KİMSƏ QALMAYACAQDIR.”  (Təfsiri Burhan,  2-ci cild, səh. 121.)

A0065