Günəş tutulması

Mehdinin çıxış əlamətlərindən biri də, iki Ramazanda günəşin tutulmasıdır

Şureyk hədisdə belə rəvayət edir: Hz. Mehdinin zühurundan əvvəl, GÜNƏŞ İKİ RAMAZANDA tutulacaq.” (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam-ı Şa’rani, Pamuk Yayınları Səh. 457)

 A0001

Hz. Mehdinin çıxış əlamətlərinin biri də yuxarıdakı rəvayətdə ifadə edildiyi kimi hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl iki Ramazan ayında günəş tutulmalarının baş verməyidir.

1981-ci ildə (hicri 1400-cü ildə) Ramazan ayının 29-cu günü və 1982-ci ildə (hicri 1402-ci ildə) Ramazan ayının 28-ci günü günəş tutulmuşdur. Bu günəş tutulmalarının hicri 14-cü əsrin əvəllində ARD-ARDA İKİ İL REALLAŞMAĞI  və hz. Mehdi (ə.s)-ın digər çıxış əlamətləri ilə eyni dövrdə baş verməsi, rəvayətlərdəki ifadənin bu hadisə olduğunu göstərir.

1. Günəş tutulması 1981-ci il (hicri 1401) Ramazan ayının 29-cu günü

2. Günəş tutulması 1982-ci il (hicri 1402) Ramazan ayının 28-ci günü

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur əlaməti-günəş tutulması

4.14 — Naim ibn Hammad və Əbil Hasenil “Harbi Harbiyyat” adlı əsərlərinin birinci fəslində Əli ibn Abdullah ibn Abbasdan nəql etdilər. O dedi ki: Mehdi, bir əlamət olaraq günəş doğulmadıqca çıxmaz.   4.16 — Hafiz Əbu Bəkir ibn Əhməd ibn Həsən əl-Beyhaki və Hafiz Əbi Abdullah və Naim ibn Hammad Abdullah Abbas (r.ə)-dən nəql etdilər, Buyurdu ki: Günəş əlamət olaraq doğmadıqca, Mehdi çıxmayacaq. (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Səh. 33, Ahirzaman Mehdisinin Alametleri)

  Bu əsrin ən böyük günəş partlaması 4 noyabr 2003-cü ildə, bu əsrin ən böyük günəş tutulması da 22 iyul 2009-cu il tarixində oldu. Bu əsrdə günəşdə olan iki böyük əlamət zühur etdi.
sky34

 

Günəş tutulmasının yenidən izlənilməsi mümkün olmayacaq

22 iyul 2009-cu ildə reallaşan və yalnız Asiyadan izlənilə bilən Günəş tutulması, yaşadığımız 21-ci əsrin ən böyük Günəş tutulması sayılır. 6 dəqiqə 39 saniyə davam edən bu Günəş tutulmasını digərlərindən fərqləndirən ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti, digərləriylə müqayisədə insanlar tərəfindən daha uzun müddət izlənilmiş olmasıdır. Bu şəkildə bir Günəş tutulmasının bir daha ancaq 123 il sonra reallaşacağını söyləyən elm adamları bunun üçün tarix kimi 2132-ci ili yəni hicri 1557-cı ili göstərirlər.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən dünyanın ömrü ilə əlaqədar olaraq bəzi hədislər rəvayət edilmişdir. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərini qaynaq götürən böyük əhli sünnə alimi Mədinəli Allame Məhəmməd ibn Rəsul əl-Hüseyni əl-Bərzənci (k. s) Həzrətləri;

 

ÜMMƏTİN ÖMRÜ MİN İLİ KEÇƏCƏK, LAKİN MİN BEŞ YÜZ İLİ KEÇMƏYƏCƏK…”  

 

 

(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, səh. 299) şəklində bildirilən, yenə eyni şəkildə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədisə əsaslanaraq, etdiyi şərhdə bir başqa böyük əhli sünnə alimi Suyuti (k. s) Həzrətləri də belə ifadə etmişdir:

 

“MƏNİM ÜMMƏTİMİN ÖMRÜ 1500 İLİ KEÇMƏYƏCƏK.”  (Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-İlel, səh. 89.)

 

 

Bu… ardı...