Mehdinin çıxış əlamətlərindən biri də, iki Ramazanda günəşin tutulmasıdır

Şureyk hədisdə belə rəvayət edir: Hz. Mehdinin zühurundan əvvəl, GÜNƏŞ İKİ RAMAZANDA tutulacaq.” (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, İmam-ı Şa’rani, Pamuk Yayınları Səh. 457)

 A0001

Hz. Mehdinin çıxış əlamətlərinin biri də yuxarıdakı rəvayətdə ifadə edildiyi kimi hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl iki Ramazan ayında günəş tutulmalarının baş verməyidir.

1981-ci ildə (hicri 1400-cü ildə) Ramazan ayının 29-cu günü və 1982-ci ildə (hicri 1402-ci ildə) Ramazan ayının 28-ci günü günəş tutulmuşdur. Bu günəş tutulmalarının hicri 14-cü əsrin əvəllində ARD-ARDA İKİ İL REALLAŞMAĞI  və hz. Mehdi (ə.s)-ın digər çıxış əlamətləri ilə eyni dövrdə baş verməsi, rəvayətlərdəki ifadənin bu hadisə olduğunu göstərir.

1. Günəş tutulması 1981-ci il (hicri 1401) Ramazan ayının 29-cu günü

2. Günəş tutulması 1982-ci il (hicri 1402) Ramazan ayının 28-ci günü