görünmək

Adnan Oktarın Kahramanmaraş Aksu Tv və Qaziantep Olay Tv-dəki canlı müsahibəsi (4 dekabr 2010)

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman, Rəhim olan Allahın adı ilə. İnşiqaq surəsi, “Göy yarılacağı”. Qiyamətdə atmosfer, digər ulduzlarla toqquşma və cazibə qüvvəsinin təsiriylə oradakı qazlar sorulur. Sorulduğu vaxt gördüyümüz bu mavi -göy üzü mavidir- günbəz açılar, qaralıq görünər. Yəni normalda dünyanın xarici qaradır, kosmos qaradır, tündlük hakimdir, yəni gecə kimidir. Açılanda belə baxacaqlar ki, mavilik deşilmiş, kosmos görünür, qaralıq görünür. Bu fövqəladə bir vəziyyətdir. Yəni insanların heç alışmadığı bir şeydir.

Mavi göy qübbəsinin deşilməsi və böyük bir dəliyin açılıb, böyük bir boşluq meydana gəlib, kosmosun və ulduzların görünməsi, gündüz gözüylə inşaAllah. “və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman;” “Hamısı Allahın əmrindədir” -deyir Allah. Yəni göy nə vaxt yarılacaq, nə qədər yarılacaq, haradan başlayacaq, diametri nə qədər olacaq hamısı bəllidir. “Yer dümdüz ediləcəyi,” yerdə də bu vaxt, göy yarıldığı vaxt, bir quruluş dəyişikliyi olur, normalda dağlardan ibarətdir, deyil mi?

Dağlar, təpələr var, yeddi təpə var, “dünyanı bir titrəyiş bürüyəcək” -deyir Allah, zəlzələnin təsiriylə dağlar sanki ovulub qum yığını kimi olacaqlar, yəni getdikcə yırğalanar-yırğalanar və dümdüz hala gələr, getdikcə düzləşər. Bunu bir qabın içindəki şəkər… ardı...

 

“Göydən bir əlin uzanıb, bu, hz. Mehdi (ə.s)-dır, ona tabe olun deməsi”

Qeza (N. b. Hammad) Zühridən belə rəvayət etdi: “…Səmadan belə bir səs eşidilər: “Allahın övliyası filankəsin əshabıdır”. (Yəni hz.Mehdi (ə.s) nəzərdə tutur).

Əsma binti Ümeys belə dedi: “O günün əlaməti səmadan uzadılmış və insanların ona baxıb qaldığı bir əldir.”1

“…Məhz o vaxt səmadan özünü bəlli edən bir əl görünər…”2

“SƏMADAN BİR ƏL ZÜHUR EDƏNƏ KİMİ və “əmiriniz Mehdidir” şəklində bir nida eşidilənə kimi nifaq və ixtilaflar davam edəcək.O GÜNÜN ƏLAMƏTİ: SƏMADAN BİR ƏL UZANACAQ və insanlar ona baxacaq və görəcəklər.”3

 

Əlini qoynundan çıxartdı və o, baxanlar üçün ağappaq parlaq bir əl oldu. (Əraf surəsi, 108)

 

R0093Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl insanlara hz. Mehdi (ə.s)-ı tanıdacaq əlamətlərdən birinin də, “səmadan uzanacaq olan bir əl” olacağını xəbər vermişdir. Yenə hədislərə görə, “insanlar bu əli görəcək, ona baxacaqlar”. Hədislərdə səmadan uzanan bu əl ilə yanaşı insanlara “Allahın övliyası filankəsin əshabı olan hz. Mehdi (ə.s) budur” deyə səsləniləcək. Məhz insanlara səslənən bu səs hz. Mehdi (ə.s)-ın səsi olacaq. “Hz. Mehdi (ə.s), hz. Mehdi (ə.s) olduğunu iddia etməyəcək amma hz. Mehdi (ə.s)-ı ən yaxşı tanıyan adam kimi,… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) yetkin yaşlarında da gənc görünəcək

Və onun (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) ƏLAMƏTLƏRİNDƏN BİRİ DƏ GÜNLƏR VƏ GECƏLƏR KEÇMƏSİ İLƏ YAŞLANMAMASIDIR. (Muntekab-ül Esar, Lütfullah Gülpaygani, səh:285)

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın yaşı keçən zaman ilə hər kəs kimi irəliləyər. Lakin görünüşündəki gənclik davamlı qalar. Hz. Mehdi (ə.s) davamlı təxminən 40 yaşlarında bir kişi görünüşündə olacaq. Hədisdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın ayırdedici xüsusiyyətlərindən biri olaraq gənc görünüşünə diqqət çəkilməsinin səbəbi Axırzamanda insanların erkən yaşlanmalarıdır. Necə ki, Axırzamanı yaşadığımız günlərdə bir çox insanın gənc yaşlarında sürətlə fiziki çöküşü diqqəti çəkir. Bir çox gənc insanın dəriləri erkən qırışır, gözlərinin ətrafında qırışlar sürətlə artır və yaşlılıq əlamətləri sürətlə üzə çıxır. Hz. Mehdi (ə.s)-ın görünüşündəki gəncliyi Allah qoruyacaq, ahıl yaşlarında da 40 yaşlarındakı kimi görünəcək.

 

 

R0356

 

R0428Hz. Mehdi (ə.s)-ın çox möhtəşəm bir insan olacağını və zühur edər-etməz dərhal kimliyinin aydın olacağını irəli sürmək Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisləri və Allah (c.c)-in Adətullahı ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edən bir iddiadır. İnadla bu iddiada olan şəxslərə görə hz. Mehdi (ə.s)-a guya tank, top, silah hətta atom bombası belə təsir etməyəcək. Həmçinin, hz. Mehdi (ə.s)-ın başının üstündə insanların baxanda görəcəkləri formada bulud üstündə mələklər olacaq və davamlı hz. Mehdi (ə.s)-ı işarə edərək insanlara tanış edəcək.

Halbuki, PEYĞƏMBƏRİMİZ (s.ə.v) HƏDİSLƏRİNDƏ AXIRZAMANIN BÖYÜK MEHDİSİNİN DƏCCALİYYƏT SİSTEMİNİN TƏZYİQLƏRİNƏ, ZÜLM VƏ ƏZİYYƏTLƏRİNƏ MƏRUZ QALACAĞINDAN, HƏBS EDİLƏCƏYİNDƏN , ÖLDÜRÜLMƏ TƏHLÜKƏSİ ALTINDA YAŞAYACAĞINDAN, ƏLLƏRİNDƏN VƏ AYAQLARINDAN ZƏNCİRLƏNƏCƏYİNDƏN, BOYNUNA MİS LÖVHƏ ASILARAQ AĞRI VƏ ÇƏTİNLİK İÇİNDƏ QALACAĞINDAN, TƏCRİD EDİLƏCƏYİNDƏN bəhs edilir.

Hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında mələklərin olacağı və bu mələklərin özünə kömək edəcəkləri Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərindən də açıq şəkildə aydın olur. Mələklər insanlara görünməyəcəklər. Mələklər, hz. Mehdi (ə.s)-a görünmədən kömək edəcəklər, insanların ürəyinə Allahın diləməsiylə, “bu adam hz. Mehdi (ə.s)-dır” deyə ilham edəcəklər. Bəzi kəslərin dediyi kimi göydən mələklər insanlara görünəcək şəkildə “bu hz. Mehdi (ə.s)-dır.

Ona tabe olun” desə, həmçinin, buluddan bir əl çıxsa və hz. Mehdi (ə.s)-ı göstərərək ona beyət edilməsini işarə etsə və milyonlarla insan bu hadisəyə şahid olsa, bütün bu açıq və qəti dəlillərə… ardı...

 

0076Sual: “Təsvir etdiyin hökumətin nə qədəri bizə gəlib və nə üçün bütün gəlmir?”

 

Cavab: Ancaq ön qisimdən bir qismi sizə gəlib. Çünki sizin bu vəhşiliyiniz, cəhalət-pərvər qatı düşmənçiliyiniz olan dik dağ və dərələrinizdəki vəhşilik ayılarından, cəhalət əjdəhasından, ədavət qurdlarından biçarə hökümət qorxar, asanlıqla gəlməyə cəsarət edə bilməz. ƏGƏR SİZ TƏNBƏL OLUB ONUN YOLUNU DÜZƏLTMƏSƏNİZ,  TƏNBƏLLİK  ETSƏNİZ, YÜZ İL SONRA TAMAMİLƏ CAMALINI GÖRƏCƏKSİNİZ. ÇÜNKİ , SİZİNLƏ  İSTANBUL  ARASINDAKI MƏSAFƏ  BİR AYLIQDIR. Lakin sizinlə hökumət əhli arasındakı məsafə min aydan çoxdur. Çünki, köhnə zamanın adamlarına bənzəyirsiniz. O nəzakətli qanuni-tiyət, İstanbul ətrafındakı ilanlardan xilas olsa, bu uzun məsafədən keçməklə, cəhalət kimi müdhiş bataqlığı, yoxsulluq kimi qorxunc sonsuzluğu, ədavət kimi çox keyşər dağları qət etməklə birlikdə, quldura rast gələcəkdir.

 

O cümlədən, bəzi cəza-i səzasını həzm etməyən, bir qisim də başqasının ətini yeməkdən dişi çıxarılan və bəzi məşhur bəktaşi kimi məna verənlər, yol üzərinə çıxıb, qəsb və qarət edirlər. Daha onların kənar tərəfində də bir qisim boşboğaz vardır. Bəzi bəhanə ilə, parça-parça etmək istəyirlər. Elə isə, ona bir yol və yaxud bir şar düzəldin. (Bəyanat və Tənvirlər, səh. 75, 76) (USTAD BU SÖZÜ ƏSƏRİNDƏ 1910-1911-Cİ İL TARİXİNDƏ YAZMIŞDIR. BU TARİXDƏN YÜZ İL SONRASI İSƏ 2010-2011-Cİ İL TARİXLƏRİNƏ UYĞUN GƏLİR. DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR)