“Göydən bir əlin uzanıb, bu, hz. Mehdi (ə.s)-dır, ona tabe olun deməsi”

Qeza (N. b. Hammad) Zühridən belə rəvayət etdi: “…Səmadan belə bir səs eşidilər: “Allahın övliyası filankəsin əshabıdır”. (Yəni hz.Mehdi (ə.s) nəzərdə tutur).

Əsma binti Ümeys belə dedi: “O günün əlaməti səmadan uzadılmış və insanların ona baxıb qaldığı bir əldir.”1

“…Məhz o vaxt səmadan özünü bəlli edən bir əl görünər…”2

“SƏMADAN BİR ƏL ZÜHUR EDƏNƏ KİMİ və “əmiriniz Mehdidir” şəklində bir nida eşidilənə kimi nifaq və ixtilaflar davam edəcək.O GÜNÜN ƏLAMƏTİ: SƏMADAN BİR ƏL UZANACAQ və insanlar ona baxacaq və görəcəklər.”3

 

Əlini qoynundan çıxartdı və o, baxanlar üçün ağappaq parlaq bir əl oldu. (Əraf surəsi, 108)

 

R0093Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl insanlara hz. Mehdi (ə.s)-ı tanıdacaq əlamətlərdən birinin də, “səmadan uzanacaq olan bir əl” olacağını xəbər vermişdir. Yenə hədislərə görə, “insanlar bu əli görəcək, ona baxacaqlar”. Hədislərdə səmadan uzanan bu əl ilə yanaşı insanlara “Allahın övliyası filankəsin əshabı olan hz. Mehdi (ə.s) budur” deyə səsləniləcək. Məhz insanlara səslənən bu səs hz. Mehdi (ə.s)-ın səsi olacaq. “Hz. Mehdi (ə.s), hz. Mehdi (ə.s) olduğunu iddia etməyəcək amma hz. Mehdi (ə.s)-ı ən yaxşı tanıyan adam kimi, televiziya və internet yolu ilə insanlara hz. Mehdi (ə.s)-ı tanıtdıracaq.

Yenə hədislərdəki bu işarələrə görə, hz. Mehdi (ə.s) televiziya və internet yolu ilə insanların gözləri qarşısında olacaq, insanlar bu yolla həmişə hz. Mehdi (ə.s)-ın əlini görəcəklər. Yenə işarələrdən, Quranda xəbər verilən hz. Musanın əli kimi, hz. Mehdi (ə.s)-ın da, çox gözəl və diqqəti cəlb edən əlləri olacağı və əlinin həmişə ön planda və insanlar tərəfindən görünəcəyi aydın olur.

Bir başqa hədisdə də “hz. Mehdi (ə.s)-ın danışarkən əlini də istifadə edəcəyi, danışarkən danışıqlarına diqqəti cəlb etmək istəyəndə əlini hərəkət etdirəcəyi və insanların da onun bu hərəkətlərini görəcəkləri” bildirilmişdir.

“Hz. Mehdi (ə.s)-ın dilində ağırlıq olacaq. Yavaş və ağır danışanda da SAĞ ƏLİNİ SOL DİZİNƏ VURAR.” 4

Məhz bütün bu hədislərlə işarə edilən “bu əlin insanlar tərəfindən görünməyi” hz. Mehdi (ə.s)-ı insanlara tanıdan bir başqa əhəmiyyətli əlamət olacaq.

 

 

1. (Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, səh.   69)

2. (Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, səh.   51)

3. (Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il  Muntazar,  səh. 53)

4. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm Ve Diriliş, səh.174)