0076Sual: “Təsvir etdiyin hökumətin nə qədəri bizə gəlib və nə üçün bütün gəlmir?”

 

Cavab: Ancaq ön qisimdən bir qismi sizə gəlib. Çünki sizin bu vəhşiliyiniz, cəhalət-pərvər qatı düşmənçiliyiniz olan dik dağ və dərələrinizdəki vəhşilik ayılarından, cəhalət əjdəhasından, ədavət qurdlarından biçarə hökümət qorxar, asanlıqla gəlməyə cəsarət edə bilməz. ƏGƏR SİZ TƏNBƏL OLUB ONUN YOLUNU DÜZƏLTMƏSƏNİZ,  TƏNBƏLLİK  ETSƏNİZ, YÜZ İL SONRA TAMAMİLƏ CAMALINI GÖRƏCƏKSİNİZ. ÇÜNKİ , SİZİNLƏ  İSTANBUL  ARASINDAKI MƏSAFƏ  BİR AYLIQDIR. Lakin sizinlə hökumət əhli arasındakı məsafə min aydan çoxdur. Çünki, köhnə zamanın adamlarına bənzəyirsiniz. O nəzakətli qanuni-tiyət, İstanbul ətrafındakı ilanlardan xilas olsa, bu uzun məsafədən keçməklə, cəhalət kimi müdhiş bataqlığı, yoxsulluq kimi qorxunc sonsuzluğu, ədavət kimi çox keyşər dağları qət etməklə birlikdə, quldura rast gələcəkdir.

 

O cümlədən, bəzi cəza-i səzasını həzm etməyən, bir qisim də başqasının ətini yeməkdən dişi çıxarılan və bəzi məşhur bəktaşi kimi məna verənlər, yol üzərinə çıxıb, qəsb və qarət edirlər. Daha onların kənar tərəfində də bir qisim boşboğaz vardır. Bəzi bəhanə ilə, parça-parça etmək istəyirlər. Elə isə, ona bir yol və yaxud bir şar düzəldin. (Bəyanat və Tənvirlər, səh. 75, 76) (USTAD BU SÖZÜ ƏSƏRİNDƏ 1910-1911-Cİ İL TARİXİNDƏ YAZMIŞDIR. BU TARİXDƏN YÜZ İL SONRASI İSƏ 2010-2011-Cİ İL TARİXLƏRİNƏ UYĞUN GƏLİR. DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR)