Hz. Mehdi (ə.s)-ın dostları igid, şücaətli, saleh, imanlı kəslərdir. Hz.Mehdiyə qarşı çox itaətlidirlər. Hara və hansı işə yönəlsələr, mütləq qələbə çalarlar…(Biharul-Ənvar, cild: 52, səh.: 279 və cild: 53, səh.: 12. İkmalud- Din, cild: 2, səh: 367)

flower 062