4544- Ata ibn Səiddən İbni Eşazın başçı olduğu günlərdə Əbdürrəhman əl-Hadrami xütbəsində Rəsulullahdan belə rəvayət edildiyini dedi: “Ümmətimin sonunda elə kəslər olacaq ki, ilk ümmətimə verilən savabın eynisi onlara da veriləcək. FİTNƏ ƏHLİYLƏ MÜBARİZƏ EDƏRLƏR VƏ İNSANLARA YAXŞILIĞI ƏMR EDƏR, PİS ŞEYLƏRDƏN ÇƏKİDİRƏRLƏR.” (İbn Həcər Askalani, Metalibi Əliyə)

98972b4115tl3aa0