çətinlik

Adnan Oktarın 24 dekabr 2009-cu il tarixli Çay TV və Maraş Ağsu TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram, Ənam surəsi,De: “Acizanə və gizlicə: “Əgər bizi bundan qurtarsan, əlbəttə ki, şükür edənlərdən olarıq” – deyə yalvardığınız zaman sizi qurunun və dənizin zülmətlərindən xilas edən kimdir?” Məsələn, bəzən xərçəng xəstəliyinə tutulur dua edir keçir, birdən azır yenidən nizamı pozulur. Və yaxud bir qəzaya uğrayır, dua edir yol qəzasını dəf edir.

Bu şiddətli ərköyün bir haldır. Halbuki insanın başına belə bir şey gəldiyində Allaha daha şiddətli, daha qərarlı dönər. Amma bəzi kəslər tam tərs bir rəftar göstərərlər. De: “Ondan və bütün başqa sıxıntılardan sizi Allah xilas edir. Sonra siz yenə də şərik qoşursunuz””. Mən xilas oldum deyir, elə gözüaçıq, cəld idimki qurtuldum deyir. Çox yaxşı bir həkim tapdım deyir, yaxşı da pul verdim məqsədəuyğun xəstəxananı tapdım, məni qurtardılar deyir. Halbuki onu Allah qurtarar, ən yaxşı xəstəxanaların meyitxanaları doludur. Yəni hara xilas olursan, elə deyilmi? Hər gün oradan insan ölüsü çıxır.

Ənam surəsi, 82-ci ayə: “İman gətirib imanlarını zülmə qatışdırmayanlar əmin-amanlıqdadırlar. Haqq yola yönəlmişlər də onlardır!” İman ediləcək, amma zülmlə qarışdırılmayacaq, məsələn iman edir, amma əxlaqsızlıq edir, zülm edir, insanları tərsləyir. Allaha şükür edir, Allahdan bəhs edir, hətta namaz… ardı...

 

Adnan Oktarın 28 dekabr 2009-ci il tarixli Kral Karadeniz, Adıyaman Asu və Ekin TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: 103-cü ayə, 2003-cü ilə baxdığını qəbul edirik eyni zamanda. Sonra elçilərimizi və möminləri xilas edərik …” deyir Allah. Yəni böhtanlardan, təhqirlərdən, təzyiqlərdən, şiddətdən xilas edərik. “Möminləri xilas etmək”, bax, Möminləri xilas etmək Bizə vacibdir”. Cənab-ı Allah deyir; söz verirəm deyir, möminləri mütləq xilas edəcəyəm deyir. İkinci bir yol yoxdur. Allah Mən söz verdim deyir. Möminsinizsə mütləq xilas edəcəyəm deyir Allah, amma səbir etməlisiniz deyir Allah. Yəni hadisələrlə qarşılaşacaqsınız, amma səbir edəcəksiniz deyir.

De: “Ey insanlar! Dinimə şəkk edirsinizsə, bilin ki, mən Allahdan başqa tapındıqlarınıza deyil, canınızı alacaq Allaha ibadət edirəm. Mənə möminlərdən olmaq əmr edilmişdir”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) açıq şəkildə müşriklərə bunu deyir. “Sən hənif olaraq üzünü dinə tərəf çevir və müşriklərdən olma”. Yəni tək bir Allaha inan və əsla müşriklərdən olma. Yəni üçləməyə, təslisə, və ya başqa azğın inanclara yönəlmə deyir Allah. 107-ci ayədə “Əgər Allah sənə bir zərər toxundursa, bunu Ondan başqa heç kəs aradan qaldıra bilməz”. Yəni hər cür çətinlik, ağrı-acı, bəla Allahdan gəlir. Bu Mənə məxsus bir şeydir deyir Allah. Yəni sən başqa cür düşünmə deyir. … ardı...

 

Əhzab surəsi, 13 (Münafiqlər çətinliklə qarşılaşınca qaçarlar)

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Əhzab surəsi, 13. “Onlardan bir qrup da  belə demişdi: “Ey (Mədinə) xalqı”— məsələn, indi Mədinə, İstanbul olar, “artıq sizin üçün (burada) qalacaq yer yoxdur, bu halda dönün”. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zamanına işarə edən bir ayədir, indi əsrimizə baxsaq “Artıq sizin üçün burada qalacaq yer yoxdur”—çox təhlükəlidir artıq, izlənilirsiniz, əleyhdarlarınız var, düşmənləriniz var, xürafatçılar qarşınızdadır, narkotik mübtəlaları, mafiyası hər cür çaqqalı qarşınızdadırlar. “Qalacaq yer yoxdur”. Yəni hər hansı yerdə sığınmağınız mümkün deyil, bir evdə qala bilməzsiniz, bir məhəllədə qala bilməzsiniz. “Bu halda dönün”. İddianızdan imtina edin, buraxın artıq deyir. “Onlardan bir birlik də: “Həqiqətən, evlərimiz açıqdır deyə, Peyğəmbərdən icazə istəyirdi”. Münafiqlər də belə eşidincə, o müsəlman birliyi içərisindəki münafiqlər; “doğrudur, həqiqətən, evlərimiz  açıqdır” deyirlər. “Biz bir gedək” deyirlər. “Anamız, atamız bizi gözləyir, ailəmiz bizi gözləyir, gələcəyimiz bizi gözləyir” deyir. “Biz niyə düşünə bilmədik” deyirlər. “Doğrudur, həqiqətən, təhlükə də var ətrafımızda adamlar da toplanmışdırlar. Madam elədir, biz etibarlı bir yerə” artıq donuzun əlaqədar yerinə gedib oraya yapışır. “Peygambərdən icazə istəyirdi. Halbuki, onların evləri açıq deyildi.” Elə bir problem yox idi. Elə bir mövzu yox idi. “Onlar yalnız qaçmaq istəyirdilər” deyir Allah.

1

 

Adnan Oktarın 6 dekabr 2010 tarixli Kahramanmaraş Aksu TV-dəki reportajından

ADNAN OKTAR : Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. “Ta, ha. “Bu hurufu mukattanın da sirləri inşaAllah İsa (ə.s) zamanında Mehdi (ə.s) zamanında geniş miqyasda bilinmiş olacaq. “Biz sənə bu Quranı çətinlik çəkməyin üçün endirmədik”. Quran nədir? Bizə çətinlik gətirmir. Nə gətirir? Azadlıq, sevinc, xoşbəxtlik, baş aydınlığı, zəncirlərin qırılması, ruhumuzun açılması və gözəlliklərin hamısını. Bu səbəbdən bizə çətinlik gətirmir. “Biz sənə Quranı çətinlik çəkməyin üçün endirmədik”. Mürtəcelər,xürafatçılar nə istəyər? Çətinlik çəkməyimizi istəyər.  Namaz çətin olsun, oruc çətin olsun, zəkat çətin olsun, hər şey çətin olsun, dostluq çətin olsun, yoldaşlıq, gülmək. Gülmək də qadağandır, gülə bilmirsən. Yemək yemək çətin olsun, küçəyə çıxmaq çətin olsun, Allah nə deyir? “Biz sənə bu Quranı çətinlik çəkməyin üçün endirmədik”. Adamlar necə çətinlik çıxaracağını bilmir. Necə çıxarır? Xurafatla. Xurafat əlavə etdiyində həyat içindən çıxılmaz hala gələr, Allah əsirgəsin.

1b5809352ac16e052c710c0eecd654d3

 

Hz. Mehdi (ə.s), insanların zülmdən yandıqları bir dövrdə zühur edəcək

Əbul Hicaf da Peyğəmbər (s.ə.v)-in üç dəfə belə buyurduğunu rəvayət edir: ”HZ. MEHDİ (Ə.S) BARƏSİNDƏ SİZLƏRƏ MÜJDƏLƏR OLSUN. XALQIN DAĞILDIĞI  VƏ ÇƏTİNLİKLƏRİN  BAŞ  VERDİYİ ZAMAN  HZ. MEHDİ (Ə.S) ZÜHUR  EDƏCƏK. ZÜLM VƏ HAQSIZLIQLA DOLAN YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ. QULLARIN ÜRƏYİNƏ ALLAHA QULLUĞU YERLƏŞDİRƏCƏK VƏ ƏDALƏTİ HƏR KƏSİ ÖRTƏCƏK.

(Peygamberin Ehl-i Beytinden Olan Hz. Mehdi (a.s.), sf 16; Bihar-ül Envar, c.51, s.74)

73

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın xalqın məzhəb ayrılıqları olduğu, qruplaşıb bir-birindən ayrıldıqları, irq ayrı-seçkiliklərin yaşandığı, iqtisadi çətinliklərin baş verdiyi, anarxiya və terrorun şiddətini artırdığı bir dövrdə zühur edəcəyi xəbər verilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu hədisi 3 dəfə təkrar etmişdir. Bu dövrdə insanların iqtisadi böhran, bahalılıq və başlarına gələn maddi və mənəvi çətinliklərdən, yaşadıqları zülmlərdən ötəri davamlı şikayət edəcəklərini də ifadə etmişdir.