Adnan Oktarın 9 yanvar 2010-cu il tarixli Kral Qaradəniz və Kanal 9 müsahibəsindən

 

Adnan Oktar: Rum surəsi, Rəhman və Rəhm olan Allahın Adıyla, Şeytandan Allaha sığınıram. “Əlif, Lam, Mim! Rumlular məğlub oldular”. Rum diyarı. Əvvəllər Rum haraya deyirdilər? İstanbula. “Əlif, Lam, Mim! Rumlular məğlub oldular”. Yəni İstanbuldakı darvinistlər və materialistlər, ateistlər məğlub oldu. Əbcədi 1980-ci il tarixini verir. Mehdi (ə.s.)-ın çıxış tarixini verir. Hər kəs baxsın hərf-hərf. “Ən yaxın bir yerdə. Lakin onlar (bu) məğlubiyyətlərindən sonra qalib gələcəklər. Bir neçə ilin içində”. Baxın, “Bundan əvvəl də, sonra da əmr Allahındır”. Yəni mütləq güc Allaha aiddir. “O gün möminlər sevinəcəklər”. Əbcədi 2010-cu il tarixini verir.