Tarix, siyasət və strategiya

 

ƏRƏB BAHARINA İŞARƏ EDƏN HƏDİS

 

Şamdakı fitnə dövründə şərqdəki krallar xəcalətli ediləcək -deyir. Sonra Ərəblər də xəcalətli ediləcək”. Əl Rifaidə, hədis. Kralların hörmətdən salılmasının ardından elə illər gələcək ki, keçən buludların üzərində yığılan buludlara bənzəyəcək”. Ayədə var Üst üstə yığılmış bir buluddur”. (Tur surəsi, 44) Belə ki, buludlar ayın işığını belə örtər, əlini uzadan bir adam gecə əlini belə görə bilməyəcək”. Ayədə də var yenə buna bənzər. Hər il əvvəlki ilndən daha çətin keçəcək. Bu on iki il davam edəcək”. (Seyit Rami El Rifai, səh. 78) Ərəb baharı 2011-ci ildə başlamışdı. On iki il keçincə hadisələr 2023-cü ildə sona çatır. Deməli Tayyib hocanın verdiyi məlumat da doğrudur. Şamdakı fitnə dövründə şərqdəki krallar alçaldılmış olacaq. Sonra ərəblər də alçaldılacaq. İndi Hörmətdən salırlar, xəcalətli edirlər. Hamısı üçün deyil, amma əlbəttə böyük hissəsi üçün bu etibarlıdır.

 

 

 

HƏDİSLƏRDƏ İNGİLİS DƏRİN DÖVLƏTİNƏ İŞARƏ EDİLİR

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir ki: “Şübhəsiz İblisin taxtı dənizin üzərindədir”. Bir adadadır deyir. Dənizin üzərində bir adadadır. “Bölük-bölük əsgərlərini oradan göndərər və insanları fərqli-fərqli fitnələrə salar”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) İngiltərənin dərin dövlətini 1400 il əvvəl söyləmiş. “Əsgərlərinin özü qatında ən böyüyü, fitnəsi ən böyük olandır”. Yəni dəccal. Səhihi Müslimdə keçir. Səhihi Müslim min dörd yüz illik hədisdir. “Adada” , “Şimalda” -deyir. Yerini də söyləyir.

“Şübhəsiz ki, dənizdə həbs edilmiş -adada deyir- özlərini Süleyman əleyhissalama bağlamış olan bir sıra şeytanlar vardır” -deyir. Ki, masonluq hz. Süleyman (ə.s) dövründən var idi. “Onların çıxması və insanlara qarşı Quranı dəyişdirərək açıqlaması yaxındır” -deyir. Dəyişdirərək homoseksuallığı sərbəst buraxır, rumilik şəklində ortaya çıxırlar.

 

HAQQƏL YAKİN İMANDA ACİZLİK GÖSTƏRMƏ VƏ KƏDƏRLƏNMƏ HALI OLMAZ

“Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin. Əgər (həqiqətən) iman etmişsinizsə ən üstün olan sizlərsiniz”. [Ali imran surəsi, 139] Bu ayə mehdiyyətin xülasəsidir. “Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin”. Məhz bu sirri bilən mehdiyyət birliyidir. “…əgər (həqiqətən) iman etmişsinizsə..”. Allah ən həyati, əsas nöqtəni açıqlayır. “İman etmişsinizsə” demir, “(həqiqətən) iman etmişsinizsə ən üstün olan sizlərsiniz”. Ən üstün olmaq nə deməkdir? Mehdiyyətdir, dünya hakimiyyətidir. Allah: “Yetər ki Mənə qəti həqiqi olaraq, Haqqəl yakin iman edin” -deyir. Onsuz da o zaman acizlik göstərmə və… ardı...

 

 

İNGİLİS DƏRİN DÖVLƏTİ ORTAYA ÇIXDIĞINDA, ÜZƏRLƏRİNDƏKİ ÖRTÜK AÇILIB XALQA GÖSTƏRİLDİYİNDƏ TAMAMİLƏ ÇÖKMÜŞ OLACAQ

 

Şeytanla mübarizənin bir yolu vardır, dərin dövlətlərlə mübarizənin də bir yolu vardır. Hz. Musa (ə.s), Fironu; xalqı yığdı rüsvay etdi və Firon sıfıra getdi. Yəni əcaib alçaldıldı, bütün sistemi getdi. Ona görə cinayət işləməyə çalışdı. İngilis dərin dövləti də ortaya çıxdığında, üstündəki örtü açıldığında, pisliyi göründüyündə, nə qədər alçaq bir sistem olduğu isbat edilib dəlilləndirildiyində gücü sıfıra enər; elmlə, ağılla, məlumatla, mədəniyyətlə.

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V) ÇOX NƏZAKƏTLİ, ÇOX HÖRMƏTLİ BİR İNSAN İDİ. MÜNAFİQLƏR ÇOX LOVĞA VƏ ÇOXBİLMİŞ OLDUQLARI ÜÇÜN PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-Ə NƏZAKƏTLİ OLMURDULAR

Rəsulullah (s.ə.v) çox nəzakətli, çox hörmətli bir insan idi. Məsələn, orada belə öküzlük edən, kobudluq edən münafiqlərdən bir çox ayı var. O öküzlərin heç birinə sən belə öküzlük edirsən demir. Çox örtülü bir üslubla nəzakətiylə mövzuları izah edir. Amma münafiqlər çox qaba, nalayiq, kobud, hay-küy çıxararaq öküz kimi olduqları üçün ağıllarına nə gəlirsə söyləyirlər və lovğalıq, çoxbilmişlik bütün münafiqlərin xüsusiyyətidir. Tarix boyunca baxsanız, Firon həmişə çoxbilmiş və nalayiqdir. Rəsulullah (s.ə.v) zamanındakı münafiqlərə bax həmişə çoxbilmiş və nalayiq, heç dəyişməmiş. Amma bax hz. Musa (ə.s) danışarkən çox hörmətli və çox ədəbli, çox sadədir.

Məsələn, bax ona “Sən Fironsan, sən dəccalsan” demir. Həmişə onu… ardı...

 

 

TARİX BOYUNCA MÜSƏLMAN LİDER KİMİ TANIDILAN BİR ÇOX ŞƏXS ƏSLİNDƏ MÜNAFİQ İDİ VƏ İSLAM ALƏMİNİN PARÇALANMASINA SƏBƏB OLDULAR

 

Son üç yüz ildən bəri münafiqlik İslam aləmini parça-parça etdi, məhv etdi. Məsələn, bir çox müsəlman tarix boyunca güvəndikləri insanların münafiq olduğunu bilmir. Tarix boyunca bir çox müsəlman lider, lider görünən şəxs əslində münafiq idi və İslam aləminin parçalanmasına səbəb oldular. Əzilmələrinə, yıxılmalarına səbəb oldular. Onları qəhrəman kimi göstərdilər. Hədisdə də deyir ki, Axırzamanda şeytanın təbliğat gücüylə “Xainlər gözəl göstəriləcək; alimlər, vəlilər, vəlayət əhli də çox pis göstəriləcək”. İndi, bu vaxta qədər bu edildi. Harada qiymətli insan varsa pis göstərildi, harada pis adam varsa, harada münafiq varsa müsəlmanlara yaxşı göstərildi.

Beləcə son üç yüz il içərisində müsəlmanlar onların arxasınca düşdülər və məhv oldular. Dünyanın hər yerində. Bəzi liderlər əlbəttə daha əfəndi idilər, daha layiqli idilər. Bəziləri həqiqətən vəli xarakterli idi. Amma böyük əksəriyyəti münafiqlərin nəzarətində olduğu üçün İslam aləmi məhv oldu və hələ də elə İslam aləminin böyük hissəsi münafiqlərin nəzarətindədir. Müsəlmanları əzir və onların böyük bir hissəsini sanki kukla kimi oynadırlar. Müsəlmanların xəbəri belə olmur. Onlar münafiqcəsinə incə bir sənətlə müsəlmanları sanki belə dəfin üstündə oynadar kimi oynadırlar. Hamısını deyil amma, çox böyük bir qisimini elə oynadırlar və məqsədlərinə… ardı...

 

 

XIZIR BƏZƏN İSLAMA FAYDASI OLACAQSA DƏCCALİYYƏTƏ KÖMƏK EDƏR

 

Allah bizi sınayarkən Axırzaman üçün dörd qüvvəni qarşı-qarşıya gətirir. Yaxud bir qisimini ittifaq etdirir. Bir; İmam Mehdi və tələbələri. Yəni Quranda Kəhf əhli olaraq vurğulanan yəni işarə edən qrup. İki; Səhabələri Rəqim, Kəhf hekayəsində keçən Səhabələri Rəqim əhli. İkincisi İsa Məsihin yoldaşları. Üç; Xızır (ə.s)-ın qrupu. Xızır bəzən dəccaliyətə kömək edər. Amma şəriətə uyğundursa, yəni şəriətə, İslama faydası olacaqsa, bəzi şeylərdə dəccaliyətə kömək edər. Mehdi (ə.s)-a, İsa Məsihə kömək edər. Üçünə də kömək edər. Amma bax dəccaliyətə də kömək edir, lakin İslamın lehinə olaraq kömək edər. Dördüncü qüvvə dəccaliyətdir.

Dəccaliyət indi İngilis dərin dövləti tərəfindən təşkil edilən bir gücdür. Daha əvvəl Firon tərəfindən təşkil edilirdi. Dəccaliyət daha əvvəl Roma tərəfindən təşkil edilirdi. Yəni İngilis dərin dövlətindən əvvəl Roma dərin dövləti, Misir dərin dövləti və başqa həzrəti İbrahim (ə.s) dövründə Nəmrud, Nimrot. Nimrot deyə keçir Nimrotun dərin dövləti. Hər dövrdə olmuşdur. Bunlar dərin dövlətlər ilhamını, düşüncəsini, hərəkət tərzini, strategiyasını hamısını şeytandan götürər və öz əsrinin dəccaliyəti olaraq ortaya çıxar.

Öz əsrinin mehdiyyəti ilə mübarizə aparar. Ona zidd olan mehdiyyətlə mübarizə aparar. Məsələn, Firon dövrünün Mehdisi ona qarşı həzrəti Musa (ə.s) idi. Axırzamanda İngilis dərin dövlətinin ziddi olan da Mehdi (ə.s)-dır. Dəccaliyətə… ardı...