Kommunizm bu ölkəni məhv edə bilər, Allah əsirgəsin. ZƏNN EDİRLƏR Kİ, “PKK-YA TORPAQLARI VERSƏLƏR MÖVZU BİTƏR”. BƏZİ SAXTA ZİYALILAR BELƏ BİR FİKİR İÇİNDƏDİRLƏR. ONLARIN CƏNUB-ŞƏRQİ ANADOLUDAKI TORPAQLARI VERMƏK MƏQSƏDİ ƏSLİNDƏ, İSTƏK SƏBƏBİ, ŞƏRQ XALQINDAN, CƏNUB-ŞƏRQDƏKİ QARDAŞLARIMIZDAN NİFRƏT ETMƏLƏRİDİR. ÇOX NİFRƏT EDİRLƏR. Yəni onların gəzməsini belə istəmirlər. Məsələn, İstanbula gəlməsini, bir yerə gəlməsini, heç bir yerdə iş görmələrini istəmirlər.

Bəzi axmaqlarda irq nifrəti var. Ona görə də, o bölgələrimizi də istəmirlər. Həm də coğrafi cəhətdən də bəyənmirlər. “O BÖLGƏ BİR İŞİMİZƏ YARAMAZ, ONA GÖRƏ AVROPA BİRLİYİNƏ GİRƏ BİLMİRİK. VERƏK BAŞIMIZDAN GETSİNLƏR” -DEYİRLƏR. O zaman cənub-şərqli qardaşlarımız bu təhqiri, bu alçalmağı qəbul etmiş olarlar. Onlar birinci sinif insanlardır, çox dəyərli qardaşlarımızdırlar. Biz onlarla  İstanbulda, İzmirdə, hər yerdə bərabərik, əsrlərdən bəri bərabərik, yenə birlikdə olacağıq.

Bir oyun var, bəzi yuxarı dərəcədə insanlar da buna məqbul gözlə baxırlar. Yəni bu əxlaqsızlar gizli söhbətlərində bunu danışırlar. “NƏ COĞRAFİ CƏHƏTDƏN İŞİMİZƏ FAYDASI VAR, NƏ DƏ İNSANLAR CƏHƏTDƏN İŞİMİZƏ FAYDASI VAR, VERƏK XİLAS OLAQ” -DEYİRLƏR. VƏTƏN TORPAĞINDAKI VƏTƏNDAŞLARI BƏYƏNMƏMƏK, ONLARDAN NİFRƏT ETMƏK VƏ VƏTƏN TORPAĞINI BƏYƏNMƏMƏK ÇOX BÖYÜK ƏXLAQSIZLIQDIR. Altında yatan səbəblərdən bir dənəsi də budur. Bu xaraktersizliyə, bu əxlaqsızlığa qarşı cənub-şərqdəki vətəndaşlarımıza daha çox sahib çıxaq, daha çox sevgi bəsləyək, daha çox dəyər verdiyimizi, hörmət etdiyimizi göstərək.

KOMMUNİSTLƏR DƏ ORANI BİR LABORATORİYA KİMİ GÖRÜRLƏR. YƏNİ BÜTÜN KOMMUNİSTLƏR, DÜNYA KOMMUNİSTLƏRİ ÜÇÜN, MƏSƏLƏN CHE-İN MÜBARİZƏLƏRİ ONLAR ÜÇÜN HƏYƏCAN VERİCİDİRSƏ, CƏNUB-ŞƏRQDƏ DƏ PKK KOMMUNİSTLƏRİNİN ETDİYİ FƏALİYYƏTLƏR DÜNYA KOMMUNİSTLƏRİ ÜÇÜN ÇOX HƏYƏCAN VERİCİDİR. YƏNİ KOMMUNİZMİN BİR TƏTBİQİ OLARAQ GÖRÜRLƏR.

Qardaşlarımız burada da hadisənin özünə yaxınlaşmalıdırlar. Məqsəd kommunizm fikirinin yıxılması, düşüncəsinin yıxılmasıdır. KOMMUNİZMİ SOSİAL İSTİQAMƏTDƏN TƏNQİD ETMƏYƏ QALXSAN MÜVƏFFƏQİYYƏTLİ OLMAZSAN, MƏNTİQSİZ OLARSAN. ÇÜNKİ KOMMUNİZMİN MƏNTİQİ GÜCLÜ ÇIXAR. ÇÜNKİ DEYİR: “KASIBLARA BİZ KÖMƏK EDƏCƏYİK. SOSİAL ƏDALƏT TƏMİN EDƏCƏYİK”. XÜLASƏYLƏ BUNU SÖYLƏYİRLƏR. BU HAQLI BİR DÜŞÜNCƏDİR. QURANIN, İSLAMIN DA İZAH ETDİYİ BİR DÜŞÜNCƏDİR. BUNUNLA MÜBARİZƏ EDƏCƏK BİR İSTİQAMƏT YOXDUR. BİZ KOMMUNİZMİN NƏYİNDƏN NARAHATIQ? ALLAHI, DİNİ, AİLƏNİ, YARADILIŞI İNKAR ETMƏSİNDƏN NARAHATIQ. YOXSA BİZ KOMMUNİZMİN SOSİAL ƏDALƏT CƏHƏTDƏN NARAHAT DEYİLİK. SOSİAL ƏDALƏT İSTİQAMƏTİNİ BƏYƏNİRİK. ŞİDDƏT, DƏHŞƏT, TERROR İSTİQAMƏTİNİ BƏYƏNMİRİK.

Sosial ədalət, kasıbların qorunması, qurtarılması mehdiyyətin özüdür. Dünyada sosial ədalətin təmin edilməsi, barışın təmin edilməsi mehdiyyətin özüdür. Onsuz da Karl Marx da bu fikirlərini mehdiyyətdən götürmüşdür. Yəni Tövratdakı mehdiyyəti və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in izah etdiyi mehdiyyəti geniş şəkildə araşdırmış, onu dinsiz mehdiyyətə çevirməyə çalışmışdır.  Dinsiz mehdiyyətin adı onsuz da dəccaliyyəttir.

KOMMUNİZMİN QURULUŞUNDA XURAFATÇILIQ VARDIR. VƏHŞİLİK, SƏRTLİK İSTƏYİR. QARŞI FİKİRƏ DÖZÜMÜ YOXDUR. TƏZYİQ GÖSTƏRİCİDİR. ONU ELMİN İNKİŞAFI, HƏQİQƏTLƏR MARAQLANDIRMIR. MARKSİST KOMMUNİST DÜŞÜNCƏ BELƏDİR. ELMİ ÖZ İDEOLOGİYASI ÜÇÜN ORTADAN QALDIRAR. ELMİ ƏSAS ALMAZ. ELM ƏGƏR KOMMUNİZMİN ƏLEYHİNƏ BİR AÇIQLAMA ETDİSƏ O ONUN ÜÇÜN ETİBARLI DEYİL. İstədiyi qədər elmi olsun. Həmişə kommunizmin lehində olmalıdır. Məsələn, xurafatçı dəstəsi də eləcə. Xurafat inancın xaricində heç bir şeyi qəbul etmir. İstədiyi qədər Qurana uyğun olsun. Hər nə olursa olsun, mütləq öz fikrindədir. Kommunizm də eyni düşüncədədir. İstədiyin qədər elmi izah ver, istədiyin qədər isbat et, laboratoriya nəticələrini gətir, xeyri yoxdur.