ALLAHIN AXİRƏTİ ETMƏSİNİ ÇƏTİN ZƏNN EDİRLƏR. HALBUKİ, GÖZLƏRİNİN ÖNÜNDƏ, EKRANDA GÖRÜNTÜ HƏMİŞƏ AXIR

 

Yəni, film çarxı kimi. Görüntü video kaset kimi fasiləsiz axır, o axan görüntü davam edəcək mi, etməyəcək mi? Onların iddiası budur. Deyir, “Bu görüntü bir müddət sonra dayanır.” Dayanması üçün bir səbəb yoxdur. Bax, sənə bir saat görüntü verən bir güc, iki gün, üç gün görüntü verə bilən bir güc, sənə bunu minlərlə il üçün də verər, milyonlarla il üçün də verər bu görüntünü. Deyil mi? Axmır mı? Həmişə axır. ”Ola bilməz” deyir. Altmış il sən görüntü görürsən. Etmə. Altı dəqiqə görsən belə yetər. Altı saniyə görsən belə yetər. Həmişə axır. Baxın, hal-hazırda da. Bir az sonra nə danışacağımız bəlli deyil. Taledə bəllidir kasetdə, kaset gəldi mi həmin an nə danışacağımız ortaya çıxır. Hansı mimikaları edəcəyik, nə edəcəyik, necə danışacayıq, hamısı bəllidir. Nəfis bir sistem ilə yaradıb Allah. Allah, “Təlaş etməyin. Təvəkküllü olun. Mənə buraxın. Ölərkən də çox rahat öləcəksiniz” deyir. “Amma təlaş etsəniz, təvəkkül etməsəniz, canınız yanar” deyir Allah.

Kafirlərin əməlləri səhradakı ilğıma bənzəyir ki, susamış kimsə onu su hesab edər. Ona yaxınlaşdıqda isə onun heç nə olduğunu görər. O öz yanında Allahı tapar. O da onun cəzasını verər. Allah tez haqq-hesab çəkəndir.” (Nur surəsi, 39)
Məhz burada işarə edir görüntünün axışına. İndi bu gözümüzün önündəki quruluşa baxın, dümdüz bir ərazidir; ellips formasında. Dayanmadan axan görüntü. Həmişə axır. Biz baxdığımızda görüntüdür. Görüntü nədir? İlğım. İlğım nədir? Görüntüdür. Həqiqi olan varlıq nədir? Allahdır. Bu təcəllilər kimə aiddir? Allaha aiddir.

 

DƏRİN DÜŞÜNMƏ, MÜSƏLMANIN BÜTÜN SƏMİMİYYƏTİ İLƏ, BÜTÜN DÜRÜSTLÜYÜ İLƏ, YAXŞI NİYYƏTİ İLƏ ALLAHDAN YANA DÜŞÜNMƏSİDİR

 

(Qəsas surəsi, 60), “Sizə verilən hər şey ancaq dünya həyatının keçici zövqü və onun bərbəzəyidir. Allah yanında olanlar isə daha xeyirli və daha sürəklidir. Məgər başa düşmürsünüz?”
Əgər səmimi düşünsə, həmin an başa düşəcək. Sadəcə səmimi düşünməyə ehtiyacı var, başqa bir şeyə yox. Məsələn, “Allahı dərin-dərin düşünürəm” deyir. Əgər sən şeytani düşünsən, nə qədər dərin düşünsən, o qədər batarsan. Dərin düşünmə o mənada deyil. Dərin düşünmə səmimi düşünməyə deyilir; bütün səmimiyyəti ilə, bütün dürüstlüyü ilə, yaxşı niyyətlə düşünmək. Allahdan yana düşünmək, Allahı sevərək düşünmək, Allahın əleyhində düşünməmək. İnsan Allahın əleyhində düşünür, “dərin-dərin düşünürəm” deyir. Bəlanın içinə girərsən. Yəni, Allahın həmişə lehində düşünülər. Müsəlman ətrafına həmişə xeyir gözü ilə baxır.

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V) SƏHABƏLƏRİN GÜCLÜ GÖRÜNMƏSİNƏ ƏHƏMİYYƏT VERİRDİ

 

Həccdə qaçmaq üçün bir yer varmış təvaf sırasında. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) xüsusilə qaçmalarını söyləmiş səhabələrə, belə güclü və dinc görünmələri üçün. İhramdaykən bilirsiniz qol hissə açılır. O da bazularının görünməsi üçün imiş. Qollarının necə qalın olduğunu görsünlər, necə qüvvətli olduqlarını görsünlər deyə.