“Bu, insanlar üçün bir açıqlama, doğru yolu göstəricisi və öyüd-nəsihətdir.” (Ali imran surəsi, 138)

 

Qüdrətli Allah bu ayəsində Quranın möminlər üçün nur, yol göstərici, hidayət və rəhmət olduğunu bildirir.

Möminlərin, həyatlarındakı tək ölçüləri, Quran ayələri və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsidir. Möminlər Allahın icazəsiylə Quran əxlaqını qüsursuz yaşayarlar. Onlar həyatlarının sonuna qədər Allahın əmr və qadağaları mövzusunda diqqətli davranar, yalnız Allahdan qorxar, təşvişə, çaxnaşmaya, ümidsizliyə və pessimizmə qapılmazlar. Kimsənin qınamasından qorxmazlar. Hadisələr qarşısındakı reaksiyaları həmişə Quran əxlaqına və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə uyğun olar. Məsələn, özlərinə müxtəlif nemətlər lütf edildiyində və bolluq içində yaşadıqları anlarda olduğu kimi darlıq, sıxıntı və çətinlik zamanlarında da Quran əxlaqını göstərməkdən güzəştə getməzlər. Çünki nemətləri artıranın da, dilədiyində bunları xeyir və hikmət üzərinə azaldanın da Allah olduğunu bilərlər. Hər hadisənin, nəfsin öyrədilməsi və yetkinləşməsi üçün yaradılmış imtahandan ibarət olduğunun fərqindədirlər. Ancaq Qurandan qafil yaşayan, imanı ürəklərinə tam otura bilməmiş kəslər, belə vəziyyətdə böyük ümidsizliyə qapılarlar. Şübhəsiz bunun tək səbəbi, Quran əxlaqına görə yaşamamaları və Rəbbimizin hər şeyi xeyirlə yaratdığına iman etməmələridir. Bu kəslərin həyat fəlsəfələri, qaydaları və anlayışları Quran hökmlərinə uyğun deyil. Quran və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsini yol göstərici olaraq görmədiklərinə görə, İslam əxlaqının xaricində bir çox batil inanclar, adətlər və ibadət şəkilləri çıxararlar və (Allahı tənzih edirik) Allahın hökmləri yerinə, bu batil inanc və qaydalara, sanki ilahi hökm kimi uyarlar. Qurandakı doğruları görsələr belə bu batil inanclarından heç cür vaz keçə bilməzlər. Halal və haram anlayışları öz yanlış məntiq incəliklərinə və düşüncələrinə, içində yaşadıqları cəmiyyətin dəyər mühakimələrinə, atalarından öyrəndiklərinə bağlı olaraq dəyişənlik göstərər. Quran hökmləri yerinə insanların fikirlərinə dəyər verərlər. Ancaq insanların dünyada və axirətdə qurtulmalarının tək yolu, atalarının və ya ətraflarının tətbiq etdikləri qaydalar deyil, Quranda bildirilən hökmlərdir. Quran, Allahın heç dəyişməmiş və Allahın icazəsiylə qiyamətə qədər dəyişməyəcək olan sözüdür. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in həyatı boyunca göstərdiyi gözəl əxlaq isə iman edənlər üçün ən gözəl nümunədir.