“Özlərinə haqq gəlincə, onu yalanladılar; lakin lağ etdiklərinin xəbərləri onlara gələcəkdir.” (Ənam surəsi, 5)

 

Allah ayəsində Özünə və axirətə iman etməyən, göndərilən elçilərə və haqq Kitablara inanmayan, dinə, Allahın ayələrinə və elçilərinə qarşı lağ edən insanların özlərindən uzaq gördükləri əzablarla mütləq qarşılaşacaqlarını xəbər verir.

Din əxlaqından uzaq yaşayan insanların dinə və Allahın ayələrinə qarşı lağ rəftarları, göndərilən elçilərlə və elçilərin yanlarındakı möminlərlə lağ etmələri, dünya tarixi boyunca davam edən vəziyyətdir. Allahın gücünü və böyüklüyünü təqdir edə bilməyən bu insanlar, etdiklərinin qarşılığını mütləq alacaqlarını anlamazlıqdan gələrək utanmazcasına həyatlarını davam etdirmişlər. Keçmişdə olduğu kimi bu gün və gələcəkdə də, iman etmədikləri üçün həqiqətlərə qarşı lağ edənlər olacaq. Allah bu insanların işlədikləri günahların qarşılığını axirətdə mütləq görəcəklərini Quran ayələriylə bizlərə xəbər verir. Ancaq hələ dünyada ikən də bu qarşılıq özlərinə çatacaq. Özləri din əxlaqıyla, müsəlmanlarla, Allahın elçiləri və ayələriylə lağ etdiklərini zənn edərkən əslində Allah qatında alçalanlar onlar olacaq. Allah bu həqiqəti, ayəsində qəti olaraq xəbər vermişdir:

 

“Allah da onlara istehza edər və azğınlıqlarını o qədər artırar ki, sərgərdan gəzərlər.” (Bəqərə surəsi, 15)

 

Bu iman etməyən insanlar, özlərinə verilən müddətə aldanaraq çox böyük tələyə düşərlər. Həyatları boyunca din əxlaqına, Allahın elçilərinə və möminlərə qarşı mübarizə apararlar və bundan ötrü heç bir qarşılıq görməyəcəklərini zənn edərlər. Ancaq unudulmamalıdır ki, hər insan Allahın endirdiyi din əxlaqını yaşamaqla məsuldur və inkar etməsi onu bu məsuliyyətdən qurtarmaz. Bu səbəbdən bəhsi keçən kəslər bu münasibətlərinə son vermədikləri təqdirdə “hesab günü” gəldiyində etdiklərinin cəzasını çox şiddətli olaraq mütləq alacaqlar.