Adnan Oktar deyir ki

Yoxsa onlar sənin barəndə: “O, Allaha qarşı yalan uydurdu” – deyirlər? Əgər Allah istəsə, sənin qəlbinə möhür vurar. Allah batili silib yox edər və haqqı Öz sözləri ilə bərqərar edər. Şübhəsiz ki, O, kökslərdə olanları Biləndir. (Şura surəsi, 24)

 

“Yoxsa onlar sənin barəndə: “O, Allaha qarşı yalan uydurdu” – deyirlər?” Şübhələnmək insanların əskik, səhv xüsusiyyətidir. Məsələn, xurafatçılar (haqq dəlili inkar edənlər) çox şübhəçi olurlar. Heç bir şeyi xeyirə yozmazlar. Həmişə şübhəçidirlər. Arvadından şübhələnər, uşağından şübhələnər. Manyaklıq dərəcəsində bir şübhə anlayışı vardır. Allah küfrün bu istiqamətinə diqqət çəkmiş. Halbuki peyğəmbərimiz (s.ə.v) dürüst, həyatında heç yalan danışmamış bir insan olub. Allah: Əgər Allah istəsə, sənin qəlbinə möhür vurar.-deyir. Cənabı Allah peyğəmbərin belə ürəyini möhürləyərəm-deyir. Peyğəmbər belə zəmanətdə deyil. Allah istəsə sonra zəmanət verir. Allah batili silib yox edər”.

Deyir ki, adam: “Mən qaldıracağam.” Sən qaldıra bilməzsən. Allah qaldırır. Axırzamanda haqsızlığı, ədalətsizliyi, anarxiyanı Mehdi (ə.s)-ın qaldırdığını  zənn edəcəklər amma, qaldıran Allahdır. Allah batilin məhv olmasında Mehdi (ə.s)-ı  vəsilə edir.  Bu ayənin əbcədi 2014-cü il tarixini verir. Cənabı Allah bu müvəffəqiyyəti Mehdi (ə.s)-ı vəsilə edərək  verəcək, inşaAllah. və haqqı Öz sözləri ilə bərqərar edər. Yəni, Quranın hökmüylə, haqqı haqq olaraq… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (4 dekabr 2012, 22:00)

Təvəkkül və dərin iman, ən böyük nemətdir. Çünki Allah insanları bir çox şeylə sınayar. Allaha qarşı heç bir zaman üsyan etmək olmaz. Bu böyük səhvdir. Allaha təvəkkül edib sevgi ilə bağlanmaq lazımdır. Bəzi insanlar bəzən sıxışdıqlarında, çətinliyə düşdüklərində Allaha üsyan edərlər. Bu çətinlik sonra düzəlir. Amma o aradakı təxribat … Çox təəssüf. Sonra onun hikmətlərini, mənasını görür, peşman olur. Heç bir zaman Allaha qarşı hüsnü zəndən imtina edilməz.

Mehdi (ə.s) sevgi insanıdır. Zülm kilidinin açarıdır, onu açar. İnsanlar o zülm zəncirlərindən xilas olarlar.

47_flying

 

O vaxt ki, anana vəhy olunacaq şeyi belə vəhy etdik: (Ta ha surəsi, 38)

 

Ayədə atana deyil, anana deyir Allah. İsa (ə.s)-ın  anası var. Mehdi (ə.s)-ın anası var. Atası Mehdi (ə.s) kiçik ikən vəfat edəcək. O da yetimdir. Quran onun üçün həmişə anaya diqqət çəkir. Bu mehdiyyətə istiqamətli bir işarədir. İsa (ə.s)-ın  anasına, Mehdi (ə.s)-ın  anasına diqqət çəkən, işarə edən bir ayədir.

 

 

“Onu bir sandığa qoyub çaya burax ki, çay onu sahilə atsın və həm Mənim düşmənim, həm də onun düşməni olan birisi onu götürsün”. Gözlərim önündə boya-başa çatdırılasan deyə, Öz tərəfimdən sənə qarşı qullarım arasında məhəbbət oyatdım. (Ta ha surəsi, 39)

 

 

Onu bir sandığa qoyub” burada keçən hər söz mütləq bir işarə, bir şifrə, bir izahat ehtiva edir. Yəni Allah gərəksiz yerə heç bir şəkildə təfərrüat verməz. Deməli, bu sandıq axırzamandakı sandığa işarə edir. Yəni hz. Musa (ə.s)-ın müqəddəs sandığı, onsuz da bu sandıq o sandıqdır. Hz. Musa (ə.s) körpəykən bu sandığın içinə qoyulmuşdur, sonra o sandıq saxlanmışdır, mühafizə edilmişdir. Sonra o sandıq qızılla örtülmüş, sonra müqəddəs sandıq olaraq bu günə qədər saxlanılmışdır. Hal-hazırda o sandıq saxlanılır. Axırzamanda tapılacaq inşaAllah. Deməli, müqəddəs olan şey o… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (8 dekabr 2012, 12:30)

Əmirəl-Möminin hz. Əli (ə.s), Rəsulullah (s.ə.v)-dən belə nəql edir: “İbadətlərin ən üstünü Mehdi (ə.s)-ın zühurunu gözləməkdir.” Yəni Peyğəmbər (s.ə.v) İslam birliyini, müsəlmanların birliyini, başlarına bir lider keçməsini söyləyir.

 

İmamı Sadiq (ə.s) belə buyurmuşdur: “Kim, biz Əhli Beytin vəlayətiylə qurtuluşu gözləyər bir halda ölsə, Qaimin (Mehdi (ə.s-ın)) ordusunda iştirak edən bir kimsə kimi olar.”

Yəni insan Mehdi (ə.s)-a tələbə olma niyyətiylə ölərsə, canını Allaha təslim etsə Mehdi (ə.s)-ın ordusunda iştirak edən kimsə kimi eyni savabı alar. Niyyət etmək çox əhəmiyyətlidir. Mehdi (ə.s)-ı axtarmaq, Mehdi (ə.s)-ı sevmək, onun yaşadığını bilirsə, ona təslim olub və ona canı könüldən bir sevgi hiss edərək  ruhunda yaşamalıdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) belə olsa eyni Mehdi (ə.s) ordusunda ömür boyu mübarizə etmiş kimi savab qazanar deyir

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəlki dövrdə Hz. Rəsulullah (s.ə.v)-dən soruşurdularki: Hz. Mehdi (ə.s)-ın varlığının nə kimi bir faydası olacaq? Yəni gizli, ortada yoxdur. Görə bilmirsən. Varlığının nə kimi bir faydası olar? Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurur:

 

“Məni peyğəmbər olaraq göndərən Allaha and içərəm ki insanlar, qeyb dövründə, Mehdi (ə.s)-ı görə bilmədikləri dövrdə buludların arxasında qalan Günəşdən faydalandıqları kimi ondan (Hz. Mehdi (ə.s)-dan)  faydalanarlar.” Yəni Günəş çıxır, işıqlı olur. Amma günəşi… ardı...

 

Məgər Allah Öz qulunu qane etmirmi? Onlar isə səni Ondan başqaları ilə qorxudurlar. Allahın zəlalətə saldığı kimsəyə isə doğru yol göstərən olmaz. (Zumər surəsi, 36)

 

Dindən ayrılan insan artıq dəccal olar.

 

Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsəni də azdıran olmaz. Məgər Allah Qüdrətli, intiqam almağa qadir deyilmi? (Zumər surəsi, 37)

 

Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsəni də” Yəni kimi Mehdi etsə, kim Mehdi olsa. azdıran olmaz.” Dəccallar ona təsir etməz. Dəccal onun üçün təsirli ola bilməz. Məgər Allah Qüdrətli, intiqam almağa qadir deyilmi?” Allah hamısından intiqam alacağam-deyir.

 

Əgər sən onlardan: “Göyləri və yeri kim yaratmışdır?” – deyə soruşsan, onlar mütləq: “Allah!” – deyəcəklər. De: “Bir deyin görək, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq istəsə, sizin Allahdan başqa ibadət etdikləriniz Onun zərərini aradan qaldıra bilərlərmi? Ya da O mənə bir mərhəmət göstərmək istəsə, onlar Onun mərhəmətinin qarşısını ala bilərlərmi?” De: “Mənə Allah yetər. Təvəkkül edənlər yalnız Ona təvəkkül edirlər!” (Zumər surəsi, 38)

 

“Əgər sən onlardan: “Göyləri və yeri kim yaratmışdır?” Bax, Allah dərhal yaradılışdan bəhs edir. Yaradılış Atlasının çıxma səbəbi budur. Əvvəl yaradılışdan bəhs etmək lazımdır.deyə soruşsan, onlar mütləq: “Allah!” – deyəcəklər.Kimdən soruşsan Allah deyir.

 

De: “Ey qövmüm! Əlinizdən gələni… ardı...