zəlzələ

“… Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələri … (Romanı) təsbih və təkbirlə fəth edəcəklər… O şəhərin (Vatikanın) surları (qala divarlarını) bir-bir yıxılacaq…”(Muhammed B. Resul El-Hüseyin El-Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh. 204)

 

İtaliyada meydana gələn zəlzələ nəticəsində Vatikanın surlarında (qala divarlarında) təxribat meydana gəlmişdir. Romada bir çox bina yerlə bir olmuşdur.

deprem roma

 

Allahın Mehdiyə olan sevgisi vəsiləsiylə zəlzələlər dayanacaqdır

Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) xətrinə zəlzələləri dayandıraram.(Şeyh Muhammed B. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 70)

Böyük islam alimi Bədiüzzaman Səid Nursi də bir sözündə “Allahın insanları hz. Mehdi (ə.s) vasitəsi ilə Allahın əzabından qoruyacağını” bildirmişdir:

 

(Hz. Mehdinin) ikinci vəzifəsi:

Xilafəti-Məhəmmədiyə (s.ə.v) ünvanı ilə (peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəlifəsi, yəni müsəlmanların mənəvi lideri ünvanı ilə) şəairi-islamiyəni (islam əxlaqının əsaslarını) əhya etməkdir (yenidən canlandırmaqdır). Aləmi-islamın vəhdətini (islam aləminin birliyini) nöqtəi-istinad edib (dayaq nöqtəsi edib) bəşəriyyəti (insanlığı) maddi və mənəvi təhlükələrdən və qəzəbi-ilahidən (Allahın qəzəbindən) qurtarmaqdır… (Emirdağ Lahikası, səh. 259)

imanimak12 hikmet02

 

Hədislərdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.), hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərinin sanki “təsbeh dənələri kimi” ard-arda meydana gələcəyini, bu inkişafın da hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etdiyinin xəbərçisi olacağını açıq bir şəkildə bildirmişdir:

 

Allah rəsulu səllallahu əleyhi və səlləm buyurdu:

“… Köhnəlmiş ipi qopan bir boyunbağının dənələri kimi bir-birinin ardınca gələn əlamətləri gözləsinlər.” (Ebû Hureyre radıyallahu anh., Tirmizî)

Qiyamət əlamətləri bir-birini izləyərək meydana gəlir. Bir sıradakı muncuqların ard-arda qopması kimi. (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü’s-Sagir, 3/167)

Həqiqətən də, hicri 1400-cü ilin başlaması ilə birlikdə bəhsi keçən əlamətlər” bir sıradakı muncuqlar kimi” ard-arda zühur etməyə başlamış və dövrümüzə qədərki 30 illik müddət daxilində  demək olar ki, hamısı yaşanmışdır.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in hədislərində bildirdiyi Axırzaman əlamətlərindən biri də zəlzələlərin sıx olaraq baş verməsidir.

Bu hadisələr meydana gəlmədikcə qiyamət qopmayacaq. zəlzələlər çoxalacaq. (Ramuz-El Ehadis, 476/11)

Qiyamətdən əvvəl iki böyük hadisə vardır və sonra da zəlzələli illər. (Ramuz-El Ehadis, 187/2)

Sığınacaq evlər, sizi daşıyacaq heyvanlar tapa bilməyəcəyiniz günlər yaxınlaşmışdır. Çünki evlərinizi zəlzələlər yıxacaq. (Kıyamet Alametleri, s. 146)

Anlaşılmazlıqlar və tez-tez zəlzələlər baş verəcək. (Kıyamet Alametleri, s. 166)

 

Çində 9 iyul 2009-cu il tarixində yaşanan 6 ballıq zəlzələ də bir Axırzaman əlamətidir. 300 adamın yaralandığı, təxminən 10.000 binanın zərər gördüyü bu təbii fəlakətin Peyğəmbərimizin 1400… ardı...