“… Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələri … (Romanı) təsbih və təkbirlə fəth edəcəklər… O şəhərin (Vatikanın) surları (qala divarlarını) bir-bir yıxılacaq…”(Muhammed B. Resul El-Hüseyin El-Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh. 204)

 

İtaliyada meydana gələn zəlzələ nəticəsində Vatikanın surlarında (qala divarlarında) təxribat meydana gəlmişdir. Romada bir çox bina yerlə bir olmuşdur.

deprem roma