Hədislərdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.), hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərinin sanki “təsbeh dənələri kimi” ard-arda meydana gələcəyini, bu inkişafın da hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etdiyinin xəbərçisi olacağını açıq bir şəkildə bildirmişdir:

 

Allah rəsulu səllallahu əleyhi və səlləm buyurdu:

“… Köhnəlmiş ipi qopan bir boyunbağının dənələri kimi bir-birinin ardınca gələn əlamətləri gözləsinlər.” (Ebû Hureyre radıyallahu anh., Tirmizî)

Qiyamət əlamətləri bir-birini izləyərək meydana gəlir. Bir sıradakı muncuqların ard-arda qopması kimi. (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü’s-Sagir, 3/167)

Həqiqətən də, hicri 1400-cü ilin başlaması ilə birlikdə bəhsi keçən əlamətlər” bir sıradakı muncuqlar kimi” ard-arda zühur etməyə başlamış və dövrümüzə qədərki 30 illik müddət daxilində  demək olar ki, hamısı yaşanmışdır.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in hədislərində bildirdiyi Axırzaman əlamətlərindən biri də zəlzələlərin sıx olaraq baş verməsidir.

Bu hadisələr meydana gəlmədikcə qiyamət qopmayacaq. zəlzələlər çoxalacaq. (Ramuz-El Ehadis, 476/11)

Qiyamətdən əvvəl iki böyük hadisə vardır və sonra da zəlzələli illər. (Ramuz-El Ehadis, 187/2)

Sığınacaq evlər, sizi daşıyacaq heyvanlar tapa bilməyəcəyiniz günlər yaxınlaşmışdır. Çünki evlərinizi zəlzələlər yıxacaq. (Kıyamet Alametleri, s. 146)

Anlaşılmazlıqlar və tez-tez zəlzələlər baş verəcək. (Kıyamet Alametleri, s. 166)

 

Çində 9 iyul 2009-cu il tarixində yaşanan 6 ballıq zəlzələ də bir Axırzaman əlamətidir. 300 adamın yaralandığı, təxminən 10.000 binanın zərər gördüyü bu təbii fəlakətin Peyğəmbərimizin 1400 il əvvəl bildirdiyi digər əlamətlərlə eyni zaman aralığında baş verməsi, bu zəlzələnin də Axırzamanda yaşanacaq olan zəlzələlərdən biri olduğunu təsdiq edir.

 

deprem1 deprem2

 

 

 

deprem3

 

 

deprem7 deprem8

 

 

 

deprem4(1)

 

 

deprem5 deprem6

Yenə eyni şəkildə iyulun 7-si Çinin cənubunda meydana gələn yağışların ardından ondan çox əyalətdə meydana gələn, yüzə yaxın insanın həyatını itirdiyi və bu ilin ən şiddətli sel fəlakəti olduğu bildirilən təbii fəlakət də baş verdiyi zaman etibarilə bir Axırzaman əlamətidir. Necə ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədis-i şəriflərində bu şəkildə bildirmişdir.

Ev və daxma buraxmayan şiddətli yağış yağana qədər qiyamət qopmaz. (Kıyamet Alametleri, s. 253)

“Yağışın çoxalması, otların azalması… qiyamətin yaxınlaşmasındandır.” (Kıyamet Alametleri, s. 253)

Göydən şiddətli yağış yağıb daş binalar istisna olmaqla bütün kərpic evlər dağılmadıqca qiyamət qopmaz. (Ahmed b. Hanbel, Müsned 13/291, hadis no. 7554)

 

 

cin sel_haberturk060709(2)

  

sel2(1) sel3(1)sel4(2) sel5(1)

 

 

sel6(1) sel7(1)

 

sel8(1)

Habertürk 06 Haziran 2009

Digər Axırzaman əlamətləri ilə birlikdə araşdırıldığında hal-hazırda yaşanan hadisələrin adi hadisələr olmadığı, çox əhəmiyyətli bir dövrün və bu dövrdə zühur edərək bütün müsəlman aləminin qurtuluşuna vəsilə olacaq olan hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun xəbərçisi olduğu açıq şəkildə görülür. Bu da, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) tərəfindən hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişiylə müjdələnmiş olan bütün müsəlmanları həyəcanlandırır və şövqləndirir.