FARAKLİD SÖZÜNÜN MƏNASI: KÖMƏKÇİ, HƏQİQƏT RUHU, TƏSƏLLİ MƏNASINI VERİR.

Əgər məni sevirsinizsə, əmrlərimə tabe olarsınız. Mən də Allaha yalvaracağam və O sizə başqa bir “Faraklid” göndərəcək. (Yuhanna, 14:15-16)

 

Faraklid elə bir həqiqət ruhudur ki, Rəbb onu mənim adımla göndərəcək. O, sizə hər şeyi öyrədəcək və mənim sizə söylədiklərimi də təkrar xatırladacaq. (Yuhanna , 14:26)

 

0302Faraklid gələndə mənim üçün şahidlik edəcək və siz də mənə şahidlik edərsiniz. ( Yuhanna , 15:26-27)

 

Mən sizə haqqı söyləyirəm. Mənim getməyim sizin üçün xeyirlidir. Çünki mən getməsəm, Faraklid sizə gəlməz. Amma mən getsəm, onu sizə göndərərəm. (Yuhanna , 16:7)

 

Faraklid gələndə bütün aləmi səhvlərinə görə qınayar və onları tərbiyə edər. (Yuhanna , 16:8)

 

Günah üçün, çünki mənə iman etməzlər. Sülh üçün, çünki Allaha gedirəm və artıq məni görə bilməzsiniz və hökm üçün. Çünki bu dünyanın rəisində hökm edilmişdir. Sizə söyləyəcək daha çox sözlərim var. Lakin indi dözə bilməzsiniz. Lakin o həqiqət ruhu gəldiyində sizə hər həqiqətə yol göstərəcək. Çünki, özbaşına söyləməyəcək, lakin hər nə eşidərsə  söyləyəcək və gələcək şeyləri sizə bildirəcək. (Yuhanna , 16:9-13)

 

Məsih belə dedi: Artıq mən sizinlə çox danışmayacağam. Çünki bu aləmin rəisi gəlir. Məndə əsla onun nəsnəsi yoxdur. (Yuhanna , 14:30)