Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur yerinin seçmə yer olacağını bildirmişdir

Əbu Naim Abdullah ibn Ömər (r.ə)-dan, Allah Rəsulu (s.ə.v)-in belə buyurduğu   rəvayət edilmişdir: “HZ. MEHDİ (Ə.S) KƏRİMƏ DEYİLƏN BİR KƏNDDƏN ÇIXAR.” (Nurul ebsar, Ehl-i Beyt, Oniki imam, kutuplar ve mezhep imamlarının menkıbeleri, Şeblenci, səh. 590)

 

66