Adnan Oktarın 27 fevral 2011 Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

 

Allah nə deyir; “gecikmədən” deyir. Təcili. Dəccal çıxdısa, gecikmək olmaz. “Gecikmədən Firona,” dəccala, “gedərək deyin ki: “Həqiqətən biz, aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik.”” “Allah bizi Mehdi olaraq göndərdi, hidayət elçisiyik” deyirlər, inşaAllah. “İsrailoğullarını bizimlə birlikdə göndərməyin üçün (sənə gəldik).” “Burax bizləri” deyirlər, “müsəlmanları burax. Rahatlayaq.” “(Getdilər və Firon:) Dedi ki:” Dəccal deyir ki; “Biz səni içimizdə daha uşaqkən böyütmədikmi?” Daha kiçikkən biz səni böyütmədikmi deyir. Hz. Mehdi (ə.s) da eyni şəkildə böyük bir şəhərdə böyüyəcəkdir.

“Sən ömrünün bir neçə ilini aramızda keçirmədinmi?” Onu öz ağlıyca başına vurur, axmaq olduğu üçün dəccal. Mehdilər həmişə dəccallarla iç-içə olublar, görürsünüzmü? Dəccallara çox yaxın yaşamışlar. “Sən ömürünün bir neçə ilini aramızda keçirmədinmi? Və sən, edəcəyin işi (cinayəti) də işlədin; sən nankorlardansan.” Ona böhtan atır, təhqir edir. “(Musa) Dedi ki: “Mən onu etdiyim zaman cahillərdən idim.”” “Qəsdən etmədim” deyir. “Sizdən qorxunca da, dərhal aranızdan qaçdım; sonra Rəbbim mənə hökm (və hikmət) verdi və məni göndərilən (elçilərdən) etdi.” “Məni Mehdi etdi, məni təbliğçi etdi” deyir, inşaAllah. “Mənə qarşı lütf-dediyin nemət də, İsrailoğullarını kölə etməyinə görədir.”

Yəni “mənə lütf kimi göstərdiyin, nemət kimi göstərdiyin, başıma vurduğun hadisə də İsrailoğullarını kölə olaraq aldın” deyir, “kölə olaraq istifadə edirsən, buna görədir” deyir. “Firon dedi ki: Aləmlərin Rəbbi nədir?”” Daima Allahdan bəhs edincə, “nədir aləmlərin Rəbbi?” deyir. “Dedi ki: “Göylərin, yerin və bu ikisi arasında olan hər şeyin Rəbbidir. Əgər “qəti olaraq inanırsınızsa” (belədir).”” “Sənin inancın səhvdir” deyir, o zaman o darvinist-materialist düşüncəni müdafiə edir, təkamülü müdafiə edir. “Səhvdir sənin inancın, hər şeyi Allah yaradır” deyir. Firon, “ətrafındakılara dedi ki: “Eşidirsinizmi?””

Modabazlıq olsun deyə edir. Xalq arasında var; “eşitdinmi?” filan deyərlər. “(Musa:) Dedi ki: “O sizin də Rəbbiniz, keçmişdəki atalarınızın da Rəbbidir.”” Bizimkilər deyir, “Daş dövründə adamlar var” deyir. Sanki o dövrdə özü də onlarla birlikdə daş yonmuş kimi, haradan bilirsən? Birbaşa deyirsən. 32 min illik şəkillərə baxırıq, möhtəşəmdirlər. Gəl birini et, səni də görək. O boyanı sən bir əldə et, rəsmi çək, mən sənə istədiyin qədər pul verəcəyəm. Amma boyaçı dükanına getməyəcək. Tarlaya, əraziyə aparacağıq, oradakı o boyanı əldə edəcək və o şəkilləri çəkəcək. Bir on trilyon da ona verirəm.

Getsin etsin. Edə bilməz. Çünki orada istifadə edilən texniki vəsait indiki elmlə ancaq əldə edilə bilən vəsaitdir və 32 min ildən bəri boya solmamışdır, adamlar elə bir boyadan istifadə etmişlər ki. İndi qəzetlər var, yazılar olur muzeylərdə, “aman fotoişıq və s. yandırmayın, boyası gedir” deyirlər. İşıqdan istifadə etməyə qoymurlar. Başqa bir yerdə, bağlı bir yerdə olsa da, onsuz da qalmır, buxarlanır, itir. Bax, adamların etdiyi şəkillər 32 min ildən bəri olduğu kimi qalır. Və gözəldir. Adam kölgə texnikasından istifadə edərək, üç ölçülü texnikadan istifadə edərək rəsmi çəkmişdir. Akademiyada imtahana girsə, birinci olar adam, inşaAllah.