Hz. Mehdi dünyanın dörd bir tərəfinə sevinc və məmnuniyyət yayacaq

Hz. Mehdi (ə.s)-ın yaranları (dost və yoldaşları) aləmin hər yerinə ayaq basıb, hər yerdə qüdrəti əllərində saxlayacaqlar, hər kəs və hər şey onlara itaət edəcək, hətta səhradakı yırtıcı heyvanlar və ovlar (yırtıcı), quşların hamısı və hamısı onların riza və razılığını qazanmaq istəyəcəklər. (İkmal’üd Din. Bihar’ül Envar, cild. 52, səh. 327)

Bu din elçiləri, səlah (dinclik, rahatlıq, düzəltmə və yaxşılaşdırma) və ədalət elçiləri elə bir sevinc və məmnuniyyət gətirəcəklər ki, hz. Mehdi(ə.s)-ın səhabələrinin ayaq basdığı ​​yer başqa yerlərə qarşı iftixar edəcək. (İkmal’üd Din. Bihar’ül Envar, cild. 52, səh. 327) 


guzelahlak10