vəsilə

 

Allahın Mehdiyə olan sevgisi vəsiləsiylə zəlzələlər dayanacaqdır

Onun (hz. Mehdi (ə.s)-ın) xətrinə zəlzələləri dayandıraram.(Şeyh Muhammed B. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 70)

Böyük islam alimi Bədiüzzaman Səid Nursi də bir sözündə “Allahın insanları hz. Mehdi (ə.s) vasitəsi ilə Allahın əzabından qoruyacağını” bildirmişdir:

 

(Hz. Mehdinin) ikinci vəzifəsi:

Xilafəti-Məhəmmədiyə (s.ə.v) ünvanı ilə (peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəlifəsi, yəni müsəlmanların mənəvi lideri ünvanı ilə) şəairi-islamiyəni (islam əxlaqının əsaslarını) əhya etməkdir (yenidən canlandırmaqdır). Aləmi-islamın vəhdətini (islam aləminin birliyini) nöqtəi-istinad edib (dayaq nöqtəsi edib) bəşəriyyəti (insanlığı) maddi və mənəvi təhlükələrdən və qəzəbi-ilahidən (Allahın qəzəbindən) qurtarmaqdır… (Emirdağ Lahikası, səh. 259)

imanimak12 hikmet02

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsiləsiylə, hər yer Allaha ibadət edilən yerlərə çevriləcək

Əbu Basir, İmam Cəfər Sadiq (ə.s)-dan belə soruşduğunu bildirir: “Ey Rəsulullahın övladı! Siz Əhli-beytin Qaimi kimdir?” O isə belə cavab verdi:… Hz. Mehdi (ə.s) dünyanı fəth edəcək, İsa ibn Məryəm (ə.s) nüzul edərək onun arxasında namaz qılacaq. ONDA YER ÜZÜ ALLAHIN NURUYLA İŞIQLANACAQ, ALLAHDAN BAŞQASINA İBADƏT EDİLƏN HƏR YER, ALLAHA İBADƏT EDİLƏN YERLƏRƏ ÇEVRİLƏCƏK, MÜŞRİKLƏR İSTƏMƏSƏ DƏ, DİN O GÜN YALNIZ ALLAHIN DİNİ OLACAQ.”  (Biharar, c.51, s. 146)


R0200

 

hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsiləsiylə İslam əxlaqının dünya hakimiyyətini bildirmişdir

“Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi onları da yer üzünün varisləri edəcək, möminlər üçün onların Özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir. Onlar Mənə ibadət edir və heç nəyi Mənə şərik qoşmurlar. Bundan sonra küfr edənlər – məhz onlar fasiqlərdir.” 

 (Nur surəsi, 55)

Əli ibn Həsən vasitəsiylə Ayyasi tərəfindən rəvayət edildi: “Onun yanında bu ayə oxundu: Onlar, Allaha and olsun ki, bizim Əhli-beytin sevənlərindəndir. ALLAH BİZDƏN BİR ADAMIN ƏLİYLƏ ONLARA (BUNU) ETDİRƏR. O ŞƏXS İSƏ BU ÜMMƏTİN MEHDİSİDİR.”

(Mecmau’l beyan fi tefsiri’l-Kuran Ebu Ali Eminuddin Fazl, Hasan b. Fazl Tabersi 1986, c:4, sf. 832)

 
58

 

Hz. Mehdi (ə.s) həqiqi Tövratı çıxarar

“Ona Mehdi deyilməsinin səbəbi budur. O, yəhudilərin həcc etdiyi Şam dağlarından bir dağın içindəki Tövrata dair kitabları çıxarar və yəhudilərdən bir camaat onun əlində müsəlman olar”.  (İmam-ı Suyuti)

c28654abaa0a55edf1c80f333fe940f0

“Ona hz. Mehdi (ə.s) deyilməsinin səbəbi, Şamda olan dağlardan birinə yönəlməsidir. Oradan (HƏQİQİ) TÖVRAT KİTABLARINI ÇIXARACAQ, YƏHUDİLƏRƏ QARŞI DƏLİL GƏTİRƏCƏK”.  (Suyuti, el-Havi li’l Feteva, II. 81)

2009-12-19 19:47:40