Hz. Mehdi (ə.s), insanların Allaha ibadət etmələrinə vəsilə olacaqdır

“İmam Sadiq (ə.s)-dan İmam Zeynül- Abidin (ə.s)-ın belə buyurduğu nəql edilmişdir: “ƏGƏR İMAM MEHDİ OLMAZSA ALLAHA (HAQQI İLƏ) İBADƏT EDİLMƏZ.” (Yenabiul- Mevedde, c. 2, s. 217.)

5