uzanmaq

“Göydən bir əlin uzanıb, bu, hz. Mehdi (ə.s)-dır, ona tabe olun deməsi”

Qeza (N. b. Hammad) Zühridən belə rəvayət etdi: “…Səmadan belə bir səs eşidilər: “Allahın övliyası filankəsin əshabıdır”. (Yəni hz.Mehdi (ə.s) nəzərdə tutur).

Əsma binti Ümeys belə dedi: “O günün əlaməti səmadan uzadılmış və insanların ona baxıb qaldığı bir əldir.”1

“…Məhz o vaxt səmadan özünü bəlli edən bir əl görünər…”2

“SƏMADAN BİR ƏL ZÜHUR EDƏNƏ KİMİ və “əmiriniz Mehdidir” şəklində bir nida eşidilənə kimi nifaq və ixtilaflar davam edəcək.O GÜNÜN ƏLAMƏTİ: SƏMADAN BİR ƏL UZANACAQ və insanlar ona baxacaq və görəcəklər.”3

 

Əlini qoynundan çıxartdı və o, baxanlar üçün ağappaq parlaq bir əl oldu. (Əraf surəsi, 108)

 

R0093Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl insanlara hz. Mehdi (ə.s)-ı tanıdacaq əlamətlərdən birinin də, “səmadan uzanacaq olan bir əl” olacağını xəbər vermişdir. Yenə hədislərə görə, “insanlar bu əli görəcək, ona baxacaqlar”. Hədislərdə səmadan uzanan bu əl ilə yanaşı insanlara “Allahın övliyası filankəsin əshabı olan hz. Mehdi (ə.s) budur” deyə səsləniləcək. Məhz insanlara səslənən bu səs hz. Mehdi (ə.s)-ın səsi olacaq. “Hz. Mehdi (ə.s), hz. Mehdi (ə.s) olduğunu iddia etməyəcək amma hz. Mehdi (ə.s)-ı ən yaxşı tanıyan adam kimi,… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur edəcəyi Axırzamanda ömürlər uzanacaq

Axırzamanda texnologiya sahəsində baş verən inkişaflar, Allahın izni ilə tibb sahəsində fövqəladə irəliləmələrə səbəb olacaq. Qızıl dövrdə yaşanan hər cür elmi və texnoloji inkişafla tibbi işləri sürətləndirəcək, Allahın izni ilə insanların bir çox xəstəliyə tutulmalarının qarşısı alınacaq, xəstəliklərə diaqnoz qoyulmasını asanlaşdıracaq və müalicə imkanlarını artıracaq.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bir hədisində hz. Mehdi (ə.s)-ın yaşadığı Axırzamanda tibb sahəsində yaranacaq bu cür inkişafa diqqət çəkmişdir. Onun dövründə keçmişdə müalicəsi mümkünsüz kimi görünən bir çox xəstəliyin müalicə edilə biləcəyi, hədisdə belə işarə edilmişdir:

 

İmamı Zaman (hz. Mehdi (ə.s)) dövründə KORLAR GÖRMƏ QABİLİYYƏTİNİ QAZANACAQ və XƏSTƏLƏR ŞƏFA TAPACAQ.  Bihar-ül Envar, cild 51, səhifə 70

 

Axırzamanda insan həyatına və sağlamlığına böyük əhəmiyyət veriləcək, insanlar həkim ya da dərman tapa bilmədikləri ya da gec və ya səhv müalicə edildiyi üçün çarəsiz olaraq yaşamayacaq, hər ehtiyacı olana o an kömək ediləcək. Hər hansı bir insan ayrı-seçkiliyi edilmədən, kasıb-zəngin, yaşlı-gənc demədən, hər kəsin sağlamlıq problemlərinə çox diqqət göstəriləcək. İnsanların sağlamlığı üçün mövcud olan bütün imkanlar sınanacaq, hər cür ehtimal qiymətləndiriləcək.

 

Bütün insanların sağlam bir həyat yaşaya bilmələri üçün elmin və texnoloji inkişafların işığında qidalanma siyəsətləri ən mükəmməl hala gətiriləcək. Yeməklərdəki hər cür zərərlər təsirsiz… ardı...

 
agaclar

 

Şimali Arizona Universitetindən olan tədqiqatçılar dünyanın ən uzun ağacları üzərində apardıqları tədqiqat nəticəsində ağacların böyüməsini idarə edən faktorları aşkara çıxardılar. (1) (2)

 

Ağacda açıq-aşkar bir dizayn var. Ağacı meydana gətirən hüceyrələr kök, gövdə, qabıq, su daşıyıcılar, budaqlar və yarpaqları meydana gətirəcək şəkildə mütəşəkkil təşkil olunmuşdur. Hüceyrələr ağacın həyatını davam etdirməsi üçün lazımlı funksiyaları yerinə yetirəcək hissələri meydana gətirir və bu hissələr arasında da müntəzəm uzlaşma həyata keçirilir.

 

Həmçinin bir ağacı kimyəvi məhsul istehsal edən nəhəng bir fabrikə də bənzətmək olar. Burada çox mürəkkəb kimyəvi proseslər qüsursuz plan daxilində həyata keçirilir. Bu prosesləri həyata keçirən orqanların kompüter kimi hesablamalar apardığına dair dəlillər mövcuddur. (3)

 

Ağacla bağlı həqiqətlərdən ən təəccüblüsü odur ki, bu cür mütəşəkkillik və sistemlərin məlumatı ağac hələ kiçik bir toxum ikən DNT-sinə yüklənmişdir. Toxum DNT-sinə yüklənmiş təlimatları ardıcıl yerinə yetirərək özünün görünüş və ölçüsünə heç bir bənzərliyi olmayan nəhəng bir ağaca çevrilər. Bir toxumun torpağa düşdükdən və bir az nəmləndikdən sonra kök salıb budaqlanaraq bir ağaca çevrilməsi Allahın qüsursuz yaratdığına açıq-aydın bir göstəricidir.

 

Bu möcüzəvi canlıda böyümənin müəyyən bir mərhələdən sonra dayanması da Allahın yer üzündə yaratdığı tarazlığın bir hissəsidir. Əgər ağacları meydana gətirən hüceyrələr nəzarətsiz şəkildə dayanmadan böyüsəydilər, yer üzündə həyatın məhv olmasına… ardı...