Şuəra surəsi 1-6 10-18

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (24 DEKABR 2010)

 

Şuəra surəsini açmışam. Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Bax, Rəhman və Rəhim olan, sırf bu sözlər belə insanın ürəyində rahatlıq meydana gətirər, Rəhman və Rəhim; Qoruyan və Himayə edən olan Allahın adıyla, Allahın şəfqəti və himayəsiylə başlayır. “Ta, Sin, Mim. Bunlar, açıq-aşkar olan Kitabın ayələridir.” Bəs Quran bağlı idi, ay xurafatçılar, bax, açıqdır, Allah deyir. Sizə mi inanaq, Qurana mı inanaq. Təbii ki, Qurana inanacağıq. “Onlar mömin olmayacaqlar deyə az qala özünü məhv edəcəksən, elə mi?” Allah Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i xəbərdar edir. Çünki adam ölüdür, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) izah edir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox sevgi dolu, çox şirin bir peyğəmbərdir,  Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dünya şirinidir. Çox həssasdır, özünü çox üzür. İzah edir, izah edir, adam öküz kimi baxır. O zaman da çox kədərlənir, Allah da xəbərdar edir, özünü məhv mi edəcəksən deyir. Kədərdən xəstələnir. “Diləsək, onların üzərinə göydən bir ayə (möcüzə) endirərik, ona boyunları əyilmiş qalarlar”. Əbcədi neçədir; 2022, göydən enən bir ayə, möcüzədir; İsa Məsih, Allah tam tarixini verir; 2022, İsa Məsihin görünməsi, aşkar olmasıdır. “Diləsək, onların üzərinə göydən bir ayə (möcüzə) endirərik, ona boyunları əyilmiş qalarlar” deyir, heyrət və təəccüb içində qalarlar, Allah deyir, təslim olmuş olaraq qalarlar, Allah deyir. 2022-də… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 24 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından Şuəra surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: “Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Bax; “Rəhman və Rəhim olan”, sırf bu sözlər belə insanın qəlbində bir rahatlıq meydana gətirir, “Rəhman və Rəhim”, “Qoruyan və himayə edən Allahın adı ilə”. Allahın şəfqətli və himayəçi olduğunu bildirən sözlərlə başlayır. “Ta, Sin, Mim. Bunlar aydın Kitabın ayələridir”. Xurafatçılar bəs Quran aydın deyildi deyirdiniz hanı. Bax Allah: “Aydındır” deyir. Sizə mi inanaq, Qurana mı inanaq?. Əlbəttə ki, Qurana inanmalıyıq. “Onlar mömin olmadığına görə özünü həlakmı edəcəksən?”. Allah Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i xəbərdar edir. Çünki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ölü bir adama təbliğ edir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox sevgi dolu, çox şirin bir peyğəmbərdir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox şirindir.

Çox həssasdır, özünü qəribə şəkildə həlak edir. Dayanmadan izah edir, lakin adam öküz kimi durub baxır. Belə olduqda isə, o xeyli kədərlənir. Allah da Peyğəmbər (s.ə.v)-i xəbərdar edir; “özünü həlakmı edəcəksən?” deyir. Yəni kədərləndiyindən xəstələnir. “Əgər istəsək, göydən onlara elə bir əlamət (möcüzə) göndərərik ki, onun önündə başları itaətkarlıqla əyilər” deyir. Əbcədi neçədir?. 2022-ci ildir. İsa Məsih (ə.s), göydən enən bir əlamət, bir möcüzədir.

Bax; Allah tam İsa Məsih (ə.s)-ın görünəcəyi, aşkara çıxacağı tarixi, yəni… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 24 dekabr 2010-cu il tarixli müsahibəsindən Şuəra surəsi ilə əlaqədar verdiyi izahlar.

ADNAN OKTAR: “Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Diqqət edin “Rəhman və Rəhim olan”, sırf bu sözlər belə insanın qəlbində rahatlıq yaradır, “Rəhman və Rəhim” yəni “Qoruyan və mühafizə edən Allahın adıyla”. Surənin başlığı Allahın şəfqət və qoruyuculuğunu ifadə edən sözlərlə başlayır. “Ta, Sin, Mim. Bunlar aydın Kitabın ayələridir.” Xurafatçılar, bəs Quranı başa düşmək olmaz deyirsiniz? Budur, Allah: “aydındır”-deyir. Sizə inanaq yoxsa Qurana inanaq? Əlbəttə ki, Qurana inanmalıyıq. “Onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlak edəcəksən?”. Yəni Allah Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i xəbərdar edir. Çünki Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ölü adama dini izah edirdi.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox sevgi dolu, şirin (canayaxın) bir Peyğəmbərdir. O, həqiqətən də çox doğmadır (şirindir). Çox həssas idi, həddindən artıq çox kədərlənirdi. Daim izah edirdi (Quranı təbliğ edirdi), lakin adam öküz kimi baxırdı, təkrar izah edirdi, elə yenə də öküz kimi baxırdı. Belə olanda da çox kədərlənirdi. Allah da Peyğəmbər (s.ə.v)-i: “Özünü həlak edəcəksən?”-deyə xəbərdar edir.  Beləliklə, kədərdən xəstələnir. Ayədə: “Biz istəsəydik, göydən onlara elə bir əlamət göndərərdik ki, onun önündə başları itaətkarlıqla əyilərdi”-deyilir. Bəs bunun əbcədi neçədir?. Bunun əbcədi 2022-ci ildir. Göydən enən bir ayədir və bir… ardı...