söyləmək

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (24 DEKABR 2010)

ADNAN OKTAR: Rad surəsi 34-cü ayə: “Dünya həyatında onlar üçün” yəni əhli dəlalət üçün, küfr üçün, darvinist materialist, ateist olan kəslər üçün “onlar üçün bir əzab vardır, axirət əzabı isə daha çətindir. Onları Allahdan (qurtaracaq) heç bir qoruyucu da yoxdur.” Baxın: “Dünya həyatında onlar üçün əzab vardır.” Bu dünyada meydana gələn iqtisadi böhran, intiharlar, sərxoş olmalar, ağrılar, əzablar… Kimdən soruşsaq “dünyada ən çox əziyyət çəkən adam mənəm” deyir. Bir çox adamdan soruş; gedin soruşun.

“Məndən daha çox başı bəlada olan, daha çox əziyyət çəkən adam vardırmı?” deyir. Çöldə əziyyət çəkdiyinə inanan insanlar görürsən, deyil mi? Hər kəs görür, deyil mi? Bəli. “Hər nəfsin bütün qazandıqları üzərində nəzarətçi olana mı (baş qaldırılır?)” Allah Rad surəsi 33-cü ayədə deyir. Baxın: “Hər nəfsin bütün qazandıqları üzərində nəzarətçi olana mı”, yəni bir insanın nə etdiyinin hamısını təsbit edən Allaha mı baş qaldırırlar deyir. Allah hamısına nəzarət edir, deyir. İndi də Allah bizi izləyir. İndi bu yığıncağı, bu söhbəti Allah hər istiqamətdən, hər cəhətdən izləyir. Həm danışıqlarımızı dinləyir. Həm də indi Allah bizi müşahidə edir.

Bizi də danışdırır. “Onlar Allaha ortaqlar qoşdular.” Nəyi ortaq qoşur? Atomları. Darvinistlər dünyadakı bütün atomların çox ağıllı olduğunu… ardı...

 

İmam Rəbbani həzrətləri hz. Mehdinin zühurundan əvvəl bir çox əlamətin reallaşacağını bildirmiş və bu əlamətləri də möcüzə hallar kimi xarakterizə etmişdir:

 

MEHDİNİN ZÜHURU YAXINDADIR. ONUN ZÜHURU ZAMANI, YÜZ (ƏSR) BAŞINA GƏLƏNƏ QƏDƏR NƏ QƏDƏR MEBDELƏR (BAŞLANĞIC ƏLAMƏTLƏRİ) VƏ MÜQƏDDİMƏLƏR (ÖN ƏLAMƏTLƏR) ZÜHUR EDƏCƏK…. 

MEHDİ DAHA BÖYÜKDÜR. Bu səbəbdən, İslama və müsəlmanlara böyük güc gələcəkdir. Onun vəlayətinin zahiridaxili böyük qənaəti vardır. Bir çox möcüzə halların və kəramətlərin sahibi olacaq. ONUN DÖVRÜNDƏ, BİR ÇOX HEYRƏT YARADAN HALLAR BAŞ VERƏCƏK…. Onun cismən zühurundan əvvəl, MÖCÜZƏ HALLAR BAŞ VERƏCƏK.  İmamı Rəbbani, Məktubatı Rəbbani, 2-ci cild, 381. Məktub, səh. 1184-1186)

 

İmam Rəbbani həzrətlərinin bildirdiyi bu möcüzə hadisələrin hamısı hicri 1400-cü ildən başlayaraq dövrümüzə qədərki 30 illik müddətdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in izahıyla möcüzəvi şəkildə təsbeh dənələri kimi bir-birini izləyərək reallaşmışdır.

 

Allah Elçisi sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: “… köhnəlmiş ipi qopan bir boyunbağının dənələri kimi bir-birinin ardınca gələn əlamətləri gözləsinlər.”

Əbu Hureyre radıyallahu anh. Tirmizi.

 

Qiyamət əlamətləri bir-birini izləyərək baş verəcək. Bir silsilə muncuqların ard-arda qopması kimi.  (ramıq-Əl Ehadis, 277/6; Camiü’s-Sagir, 3/167)

 

(Digər hədislər üçün baxın. <http://www.hazretimehdi.com/cikis.php>)

 

Aşağıda yalnız az… ardı...

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s)-ı tapıb tabe olmalarını söyləmişdir

Huzeyfətül-Yəməni, bu sülhdən sonra nə olacağını soruşduqda Allah Rəsulu (s.ə.v) belə buyurmuşdu: “Dəlalətə dəvət ediləcək. Məhz sən o gün bir xəlifə (hz. Mehdi (ə.s)) gördüyündə ağacın kökünü yeyərək də olsa (yəni aclıqdan çox çarəsiz hala gəlmiş belə olsanız), ölənə qədər onun yanında ol” buyurmuşdu. (Əbu Avan, Müsnəd, 4:476)

2