soruşmaq

Axirətdə soruşulacaq Quran ayələri

ADNAN OKTAR: Məsələn, baxın, Ali-İmran surəsi, 103-cü ayədə Allah Təala buyurur, şeytandan Allaha sığınıram: “Allahın ipinə hamınız möhkəm sarılın. Dağılıb ayrılmayın”. Yoldaş mənə deyir ki, “Axırzamanda mehdiyyəti izah edirsiniz, islamı izah edirsiniz, axirətdə bunları bizdən soruşacaqlarmı?”. Ona axirətdə soruşulacaq sualları söyləyirəm. Ali-İmran surəsi, 103-cü ayə “Allahın ipinə hamınız möhkəm sarılın. Dağılıb ayrılmayın”. Adam oraya yellənərək gələcək və: “Mən Allahın ipinə də sıx sarılmadım, dağıldım, parçalandım”deyəcək. Dağılma, parçalanma nədir? Bölünmədir, ayrılmadır. Anti-Mehdi hərəkət deməkdir. Axirətdə bunun cavabını verəcəksən. Verə bilmədiyin halda nə edəcəksən?

 

Ali-İmran surəsi, 104: “(Ey müsəlmanlar!) İçərinizdə (insanları) yaxşılığa çağıran, xeyirli işlər görməyi əmr edən və pis əməlləri qadağan edən bir camaat olsun. Bunlar (bu camaat), həqiqətən nicat tapmış şəxslərdir.” Bu birlik hz. Mehdi (ə.s) qrupudur, mehdiyyətdir. Belə bir birliyə kömək etmisənmi? Allah bunu soruşduğunda nə deyəcəksən? Bax, deyir ki; “yaxşılığa çağıran, xeyirli işlər görməyi əmr edən və pis əməlləri qadağan edən bir camaat olsun .”Bu birlik məni maraqlandırmadı” desən, axirətdə vəziyyətin nə olacaq? Açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra, bir-birindən ayrılan və ixtilaf törədən şəxslər kimi olmayın! Onlar böyük bir əzaba düçar olacaqlar.” (Ali-İmran surəsi, 105).

Sən məzhəblərə, təriqətlərə parçalanmısan, ayrılmısan, təriqətlər içində yenə qruplara, qruplar içində yenə qruplara… ardı...

 

7-(746) …Əbu Basar belə rəvayət etmişdir: Əbul Həsənə (Musa İbn Cəfər əleyhissalama) dedim ki: “Səni yaradan Allaha qurban olum! İmam Mehdi hansı xüsusiyyəti ilə bilinər?” Buyurdu ki: “İmam Mehdinin bilinməsini təmin edən bir neçə xüsusiyyəti vardır. İnsanlar ona sual verdiklərində dərhal cavab verər. Əgər hüzurunda sussalar, o özbaşına danışmağa başlayar və sabah nə etmək lazımdısa onu izah edər. İnsanlarla hər dildə danışar.” (İman və küfr kitabı / üsulu Kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) / əl-Kuleyni, cild 1 səh. 402)

0004%5B1%5D