sevmək

Hz. Mehdi (ə.s), Allahı dünyadakı hər şeydən çox sevəcək

HZ. MEHDİ SON DƏRƏCƏ TƏQVA SAHİBİDİR. “ALLAHDAN ÇOX QORXAN BİRİDİR. QARTAL CİNSİNDƏN NƏSR QUŞUNUN QANADLARIYLA TİTRƏDİYİ KİMİ ALLAHDAN QORXAR.” (Kitabü’l-Bürhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman,, səh. 53)

 

 

Naim ibn Hammad, Kabdan açıqlama etdi. Buyurdu:

MEHDİ, KƏRKƏS QUŞUNUN QANADI İLƏ TİTRƏMƏSİ KİMİ, ALLAHDAN ÇOX QORXAN BİRİDİR (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi’nin Alametleri Ali bin Hüsameddin El Muttaki, səh. 23)


R0253

 

Səmimi müsəlmanlar hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrini zamanla sevib təqdir edəcəklər

… Hz. Peyğəmbər (s.ə.v) belə buyurdu: “Cəbrayıl mənə xəbər verdi ki, Əhli-beytim məndən sonra zülmə uğrayacaq. Bu zülm onlardan olan hz. Mehdi (ə.s) ortaya çıxana, onların (hz. Mehdi (ə.s) və tələbələri) adları ucalana və İslam ümməti onları sevərək birləşənə qədər davam edəcək. O dövrdə onları pisləyənlər azalacaq, sevməyənlər zəlil olacaq və tərifləyən çoxalacaq.”


(Hidayet Önderleri, Hz. Muhammed Mustafa, 1. Cilt, sf 314)

islammektebihar2rv9Axırzamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl müsəlmanlara şiddətli təzyiq, zorakılıq və əziyyət tətbiq ediləcəkdir. Ancaq insanlar hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etdiyini təcəlli edən Axırzaman əlamətlərinin bir-birinin arxasınca reallaşmasından anlayacaqlar. Bu dövrdə hz. Mehdi (ə.s) və ixlasla Allaha bağlı olan tələbələrinin adları çox xatırlanmağa başlayacaq. Səsləri dünya səviyyəsində yayılacaq. Sonra İslam ümməti hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrini sevməkdə yavaş-yavaş birləşəcəklər. Ancaq, bu dövr gələnə qədər hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrinə qarşı zülm, təzyiq və əziyyət davam edəcək, onu pisləyənlər olacaq. Lakin, bir müddətdən sonra bu kəslər azalacaq. Tövbə edib, niyyətlərini dəyişdirənlər xaric, bu kəslər xor və aşağı bir mövqeyə düşəcəklər. Hz. Mehdi (ə.s)-ı sevən, tərifləyən insanların sayı yavaş-yavaş artacaq.

 

 

Hz. Mehdi (ə.s.) insanların Allahdan qorxmalarına vəsilə olacaq

Hz.Əli (r.ə)-dan belə rəvayət edilmişdir:

 ALLAHPƏRƏSTLİK NƏFSPƏRƏSTLİYƏ ÇEVRİLDİKDƏN SONRA, HZ. MEHDİ (Ə.S) GƏLƏCƏK VƏ NƏFSPƏRƏSTLİYİ ALLAHPƏRƏSTLİYƏ ÇEVİRƏCƏK. QURAN İNSANLARIN ÖZ DÜNYA GÖRÜŞ VƏ DÜŞÜNCƏLƏRİNƏ UYĞUNLAŞDIRILDIQDAN SONRA HZ. MEHDİ (Ə.S) GƏLİB İNSANLARIN DÜNYA GÖRÜŞLƏRİNİ VƏ DÜŞÜNCƏLƏRİNİ QURANA UYĞUNLAŞDIRACAQ. …Yer üzü, içində saxladığı hər şeyi onun üçün üzə çıxaracaq, bütün imkanlarını və bərəkətini onun ixtiyarına verəcək. ELƏ O ZAMAN HZ. MEHDİ (Ə.S) ƏSL ƏDALƏTİN, KİTAB VƏ SÜNNƏNİN CANLANMASININ NECƏ OLDUĞUNU SİZƏ GÖSTƏRƏCƏK.

(Nehv-ül Belağa, Feyz-ül İslam Baskısı, səh. 424,425)

3po305099jwjh8