Hz. Mehdi (ə.s.) insanların Allahdan qorxmalarına vəsilə olacaq

Hz.Əli (r.ə)-dan belə rəvayət edilmişdir:

 ALLAHPƏRƏSTLİK NƏFSPƏRƏSTLİYƏ ÇEVRİLDİKDƏN SONRA, HZ. MEHDİ (Ə.S) GƏLƏCƏK VƏ NƏFSPƏRƏSTLİYİ ALLAHPƏRƏSTLİYƏ ÇEVİRƏCƏK. QURAN İNSANLARIN ÖZ DÜNYA GÖRÜŞ VƏ DÜŞÜNCƏLƏRİNƏ UYĞUNLAŞDIRILDIQDAN SONRA HZ. MEHDİ (Ə.S) GƏLİB İNSANLARIN DÜNYA GÖRÜŞLƏRİNİ VƏ DÜŞÜNCƏLƏRİNİ QURANA UYĞUNLAŞDIRACAQ. …Yer üzü, içində saxladığı hər şeyi onun üçün üzə çıxaracaq, bütün imkanlarını və bərəkətini onun ixtiyarına verəcək. ELƏ O ZAMAN HZ. MEHDİ (Ə.S) ƏSL ƏDALƏTİN, KİTAB VƏ SÜNNƏNİN CANLANMASININ NECƏ OLDUĞUNU SİZƏ GÖSTƏRƏCƏK.

(Nehv-ül Belağa, Feyz-ül İslam Baskısı, səh. 424,425)

3po305099jwjh8