Hz. Mehdi (ə.s), Allahı dünyadakı hər şeydən çox sevəcək

HZ. MEHDİ SON DƏRƏCƏ TƏQVA SAHİBİDİR. “ALLAHDAN ÇOX QORXAN BİRİDİR. QARTAL CİNSİNDƏN NƏSR QUŞUNUN QANADLARIYLA TİTRƏDİYİ KİMİ ALLAHDAN QORXAR.” (Kitabü’l-Bürhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman,, səh. 53)

 

 

Naim ibn Hammad, Kabdan açıqlama etdi. Buyurdu:

MEHDİ, KƏRKƏS QUŞUNUN QANADI İLƏ TİTRƏMƏSİ KİMİ, ALLAHDAN ÇOX QORXAN BİRİDİR (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi’nin Alametleri Ali bin Hüsameddin El Muttaki, səh. 23)


R0253