ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKİ CANLI MÜSAHİBƏSİ (17 yanvar 2011)

ADNAN OKTAR: Bismillah, Həcc surəsi, 23-cü ayə, Şeytandan Allaha sığınıram. “Heç şübhəsiz Allah,”-baxın, Allah heç şübhə etməyin, deyir-“Heç şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri və yaxşı işlər görənləri”, yəni, iman etməli, sonra səmimi olaraq dini yaşamalıdır. “Ağacları altından çaylar axan Cənnət bağlarına daxil edəcəkdir. Onlar orada qızıl bilərziklərlə və incilərlə bəzədiləcək, libasları da ipəkdən olacaqdır.” Deməli, qızıla, inciyə və ipəyə qarşı Allah bizə sevgi vermişdir. Həqiqətən də insanlar ipəyə baxdıqları zaman çox xoşlarına gələr. İnci gördükdə, xanımlar huşunu itirərlər. Həqiqətən qadına yaraşan bir bəzəkdir. Halalının yanında inci ilə bəzənmiş bir qadın çox gözəl olar. Məsələn, qızıl bilərzik-qızıl qadına həqiqətən çox yaraşır. Halalının yanında qızıllarla bəzənmiş, inciylə bəzənmiş bir qadın möhtəşəm gözəl olur, inşaAllah. “Biz onu (Quranı) açıq-aşkar ayələr nazil etdik, Şübhəsiz ki, Allah istədiyini doğru yola yönəldər.” Allah istədiyini doğru yola yönəldər, deyir.