səmimiyyət

“Ey inananların Əfəndisi (s.ə.v), bizə Mehdi (ə.s.) haqqında xəbər ver.” İnananların Əfəndisi (s.ə.v) dedi ki: “… HƏR KƏS DEGENERASİYA OLANDA, (HZ. MEHDİ (Ə.S)) SAFLIQ MƏKANI olacaq… BAŞI TƏMKİNLİYİLƏ DİKDİR, ZADƏGANLIĞI ƏN SEÇMƏ XARAKTERDƏ STABİLLİKLƏ KÖKLƏŞMİŞDİR…” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, 51-ci cild], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 184)


R0362

 

“İmam Mehdi (ə.s)-ın DİNİ TƏBLİĞ ÜSLUBU ELƏ OLACAQ Kİ, İNSANLAR DİNİ SƏMİMİ QƏLBDƏN, ÜRƏKDƏN QƏBUL EDƏCƏKLƏRALLAHA ƏN BÖYÜK SƏMİMİYYƏTLƏ sitayiş edəcəklər. Dindən uzaqlaşanlar məmnuniyyət və təhlükəsizliyin məskəninə geri dönəcəklər.”  (EqdalDorar, səh. 156; BiharlEnvar, cild 53, səh. 86; cild 52, səh. 36 və 280)
60