“Ey inananların Əfəndisi (s.ə.v), bizə Mehdi (ə.s.) haqqında xəbər ver.” İnananların Əfəndisi (s.ə.v) dedi ki: “… HƏR KƏS DEGENERASİYA OLANDA, (HZ. MEHDİ (Ə.S)) SAFLIQ MƏKANI olacaq… BAŞI TƏMKİNLİYİLƏ DİKDİR, ZADƏGANLIĞI ƏN SEÇMƏ XARAKTERDƏ STABİLLİKLƏ KÖKLƏŞMİŞDİR…” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, 51-ci cild], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 184)


R0362