səbir

Adnan Oktarın 24 iyul 2010-ci il tarixli HarunYahyaTv müsahibəsindən

Adnan Oktar: … Kəhf surəsi. Şeytandan Allaha sığınıram. Bax, deyir ki, “…onların qəlbinə qüvvət verdik”. Səbir və qətiyyət verir Allah. Mehdi (ə.s) tələbələrinin xüsusiyyətlərindən ikisi -səbir və qətiyyət. Mehdi (ə.s) inanılmaz bir qətiyyətə sahib olacaq. “Qiyam etdiklərində” ki, 2012-ci ildir, inşaAllah. “Dedilər: Rəbbimiz göylərin və yerin Rəbbidir”. Yəni tək Allahdır. “Bir zaman gənclər…”, bir kərə bilinməlidir ki, Mehdi (ə.s)-ın tələbələri gənclərdən ibarət olacaq. Allah bax, “gənc” sözünü xüsusilə vurğulamışdır. Orta yaş da demir, gənc. Mehdiyyət gənclərdən təşkil olunacaq, o cür başlayacaq bir hərəkatdır, inşaAllah. ““Ey Rəbbimiz! Bizə Öz tərəfindən mərhəmət bəxş et və işimizdə bizə düz yol göstər!” – demişdilər”.

Mağaranın içində iş olarmı? Yatan birinin işi olarmı? Olmaz amma Allah, “olur” -deyir. İçində bir sirr var. Demək ki, biz dünyada bir növ yuxudayıq. Elə deyilmi? Yuxunun içərisində həyatı yaşayırıq, Quran buna işarə edir. Bir mənada maddə var, lakin biz onun təsvirini görürük. Bax, “işimizdə bizə düz yol göstər!” İndi mağarada yatır Əshabi-Kəhf, amma nə deyirlər; “işimizdə bizə düz yol göstər!” “… Onlar Rəbbinə həqiqətən iman gətirmiş gənclər idi”. İman gətirmiş gənclər, demir Allah. “Həqiqətən iman etmiş gənclər”, həqiqi iman ayrıdır. Çox nadirdir. “… Gənclər idi. Biz də onların hidayətini artırdıq”.… ardı...

 

Adnan Oktarın 17 aprel 2011 A9 Tv, Kanal Avropa  və Çay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla, şeytandan Allaha sığınıram. “Əsrə and olsun” deyir Allah. “Həqiqətən insan, ziyandadır.” Bütün insanlar ziyandadır. “Ancaq iman edən“, “saleh əməllərdə olan” səmimi rəftarda olanlar, iki, üç “bir-birlərinə haqqı tövsiyə edənlər” təbliğ edənlər, İslamı yayanlar və “bir-birlərinə səbri tövsiyə edənlərdən başqa” səbirlə mübarizə aparanlar. Məsələn, İslam Birliyi olana qədər, Türk-İslam Birliyi olana qədər, 30 ildən bəri səbirlə mübarizə aparırıq, bunun adına səbir deyilir. Gözəl əxlaqda səbir, iradədə səbir, ağılda səbir, “səbir edənlər başqa” deyir Allah. Əbcədi; 1979-cu ili verir, hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış tarixini verir. Bir ədəd tarix var; 1979. Baxın, “Ancaq iman edib saleh əməldə olanlar, bir-birlərinə haqqı tövsiyə edənlər və bir-birlərinə səbri tövsiyə edənlər başqa.” Və xüsusilə bu əsrə işarə edir, inşaAllah.

 

Adnan Oktarın 25 aprel 2011 A9 Tv və Adıyaman Asu Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram.Muminun surəsi;111-ci ayə “Bu gün Mən” deyir Allah, “həqiqətən, onların səbir etmələrinin qarşılığını verdim.” Səbir etmək çox zəruridir. İndi Mehdiyyət çox uzun davam edəcək, daha bir çox maneələrdən keçəcəyik, səbir lazımdır. “Şübhəsiz onlar, “qurtuluşa və xoşbəxtliyə” çatanlardır.” Baxın, həm qurtuluş, həm xoşbəxtlik, bütün ömür səbirlə keçəcək, inşaAllah.

Allah “Dedi ki: “Say olaraq yer üzündə nə qədər qaldınız? dedilər ki: “Bir gün, ya da bir gündən daha az qaldıq, sayanlardan soruş.” “Çox az qaldıqları qənaətindədirlər, səmimi qənaətləridir. “Bir gün belə olmadı deyirlər,” Bir gündən daha az qaldıq deyirlər, bir ömür qaldıqları halda. Allah “Dedi ki: “Yalnız az (bir zaman) qaldınız, həqiqətən bir bilsəydiniz,” “Çox az  qaldınız” deyir, amma buradakı ifadə, Allahın ifadəsi ayrıdır “Yalnız az (bir zaman) qaldınız, həqiqətən bir bilsəydiniz” Allah qatında bir saniyə, hətta daha qısa, normalda an qalır insanlar, an. An nə qədərdir? Sonsuz qısa zaman qalır.

Baxın, sonsuz qısa zaman, amma onu yaşayır. Allah ona zaman hissi verir, onu uzun bir ömür kimi görür. Bütün kainatın ömrü sonsuz qısa zaman içərisində bitmişdir. Sonsuz qısa zaman, saniyənin trilyonda biri deyil, saniyənin katrilyonda biri də deyil, daha da kiçikdir,… ardı...

 

Adnan Oktarın 5 Fevral 2011 Kocaeli Tv Aba tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR : Hud surəsi, 9, şeytandan Allaha sığınıram. “And olsun, Biz insana tərəfimizdən bir rəhmət daddırıb sonra bunu özündən çəkib-alsaq”, yəni əvvəl  zənginlik bərəkət, bolluq, rahatlıq versək, sonra çəkib alsaq. “Şübhəsiz o, (artıq) ümidini kəsmiş bir nankordur.” Dərhal Allaha qarşı  olar” deyir və nankorlaşar deyir. Nemət verərkən, amma səs çıxarmaz deyir. Amma neməti aldıqda  nankorlaşar və Allaha qarşı  olar deyir. “Və and olsun, özünə toxunan bir çətinlikdən sonra, ona bir nemət daddırsaq”, yəni onu dəyişdirsək, üstündən qaldırsaq. “Şübhəsiz; “Pisliklər məndən getdi” deyər. Çünki o, ərköyündür, lovğalanandır.” Onu da Allaha verməz deyir. Yenə öz imkanlarıyla təsadüflər nəticəsində olduğuna inandığı üçün, ərköyünlük edərək və lovğalanaraq  pisliklər məndən getdi deyər deyir. “Səbir edənlər və saleh əməllərdə olanlar başqa.” Səbir etmək nə deməkdir? Məsələn,biz bura reportaja gəlirik, iki ildən bəri çoxaldıq, otuz ildən bəri davam edirəm. Otuz ildən bəri heç tətilə çıxmadım, heç. Gecəli, gündüzlü fəaliyyət edirik. Fövqəladə bir vəziyyət olmadıqdan sonra gəlirəm. Bu nədir? Səbirdir. Kitab paylamağa davam edirik, kitab nəşrinə davam edirik, kitab yazmağa davam edirik, Mehdiyyəti izah etməyə davam edirik,İslam Birliyini izah etməyə davam edirik. Bu nədir? Səbirdir. Mən məsələn desəm ki; “mən kitabları payladım,… ardı...