ruh

ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV VƏ QAZİANTEP OLAY TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (4 DEKABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: Buruc surəsi. Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla, şeytandan Allaha sığınıram. Təbii ki, ilk Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zamanındakı mənaları ayrıdır, Axırzamana baxan mənaları ayrıdır. Mən daha çox Axırzamana işarə edən tərəfiylə baxıram. Amma təbii ki, üçüncü, dördüncü mənaları olur, beşinci mənaları olur, çox mənası var.

 

Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla.

“Bürcləri olan göyə and olsun,” Biz indi hansı dövrdəyik? Dolça; Dolça bürcü dövründəyik. Daha əvvəl Balıq bürcü vardı. Quranda nə deyir? Balıq, hz. Musa (ə.s)-ın yanında olan balıq suya girib, qaçır. Balıq bürcü bitir. Dolçanı, Yusif (ə.s)-ı götürməyə gələn qrup, dolçanı aşağı salır. Bax, Allah “dolça” deyir, dolça sözünü xüsusilə söyləyir. Tas, qab demir, ip salladılar demir, hər hansı bir şey demir, Allah dolçanı xüsusilə vurğulayır. “Dolçanı” deyir, “aşağı saldılar və Yusifi oradan götürdülər” deyir. Dolça dövründə Mehdi (ə.s) ortaya çıxır, inşaAllah. “Və o vəd edilən günə,” Mehdi (ə.s)-ın çıxış günü, İsa (ə.s)-ın eniş vaxtı, Qiyamət. “Şahid olana (görənə) və şahid olunana” şahid olan kimdir? Mehdi (ə.s)-dır, şahid olunan kimdir? Bütün müsəlmanlardır, inşaAllah.

Eyni zamanda şahid olan xalqdır, amma şahid olunan da Mehdi (ə.s)-dır, yəni hər ikisi. “Məhv olsun Əshabi-Uhdud” Allah deyir. “Məhv… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın ruhu Allahın yaratdığı on dörd nurdan biridir

Din kitabında (İkmalüd din) belə qeyd olunmuşdur:
0176

İbn İdris, atası, Məhəmməd b. Hüseyn b. Zeyd, Həsən b. Musa, Əli b. Səmaya, Əli b. Həsən b. Ribat, onun atası, Mufaddal vasitəsilə rəvayət edər:

İmam Sadiq (ə.s) buyurdu ki:

“Şanı uca olan Allah məxluqatı yaratmamışdan qabaq, 14 min il əvvəl 14 nur yaratdı və onlar bizim ruhlarımızdır.”

Ona: “Ey Rəsulullahın övladı 14 nur ifadəsi ilə kim nəzərdə tutulur?” deyildikdə belə cavab verdi:

“Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyn və onların soyundan gələn imamlardır. Onların sonuncusu əl-Qaimdir (Hz. Mehdi (ə.s)). O qeybinden sonra zühur edərək Dəccalı (fikrən) öldürəcək, yer üzünü hər cür zülm və haqsızlıqdan təmizləyəcək.”

(Məclisi, Biharül-Ənvar, Beyrut, 1404, c. 15, s. 23)

 

Ənbiya surəsi  105-ci ayədə bəhs edilən: “Dünyanın hakimi əməlisaleh qullar” Hz. Mehdi və tələbələridir.

Təfsirul-Qummidə belə deyilir:

” “Biz and olsun, Zikrdən sonra Zəburda da yazdıq” (Ənbiya surəsi, 105) ayəsindəki “zikrdən” sözü Allahın əvvəl nazil etdiyi bütün kitabları nəzərdə tutur. “…Ki, yer üzünə şübhəsiz Mənim əməlisaleh qullarım varis olacaq”. (Ənbiya surəsi, 105) burda nəzərdə tutulan isə əl-Qaim (Hz. Mehdi (ə.s)) və onun əshabıdır”.

(Məclisi, Biharül-Envar, Beyrut, 1404, c. 14, s. 37)

 

Hz. Mehdi… ardı...