Rad surəsi 42

Hörmətli Adnan Oktarın 24 dekabr 2010-cu il tarixli reportajından Rad surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR:  Rad surəsini açdım, 42-ci ayə çıxdı, şeytandan Allaha sığınıram. “Onlardan əvvəlkilər də hiylə qurdular.”   Deməli, zaman-zaman müxtəlif dəccallar çıxar və hiyləli tələlər qurar. İlk dəfə olmur. Tarix ərzində bunlar həmişə təkrarlanar. “Halbuki bütün hiylələr Allaha aiddir.” Yəni Allah demək istəyir ki, Dəccalı Mən yaradıram, Mehdi (ə.s)-ı da Mən yaradıram. Süfyanı da Mən yaradıram, Mehdi (ə.s)-ı da Mən yaradıram. Dəccalı Mən yaradıram, İsa (ə.s)-ı da Mən yaradıram.”  “O, hər kəsin nə qazandığını bilir.” Yəni, Allah bilir. “Kafirlər axirət yurdunun kimin olacağını biləcəklər.” Əbcədi şəddəsiz 1990-cı il tarixi verir, şəddəli 2074-cü ili verir. İslam əxlaqının şanlı-şöhrətli hakim olacağı dövrlərdir, inşaAllah. Diqqət edin, “bu yurdun sonu kimindir,” yəni dünya yurdunun sonu kimindir. Dünyanın bir sonu var, “sonu kimindir?” deyir Allah, inkar edənlər, “yəni ateistlər, darvinistlər, materialistlər” çox yaxında biləcəklər. Çox az bir vaxt var. 10 il çox az bir müddətdir, elə deyil mi?

ALTUĞ BERKER:   İnşaAllah.

images (2)

 

Hörmətli Adnan Oktarın 7 may 2013-cü il tarixli söhbətindən Rad surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR:Şeytandan Allaha sığınıram. Allah Rad surəsi, 42-ci ayədə belə buyurur: “… Kafirlər axirət yurdunun kimin olacağını…”-yəni,dünyanın sonu kimindir-“çox yaxında biləcəklər.” Əbcədi 1990-cı və 2074-cü il tarixini verir. Şəddəsiz 1990-cı il tarixini, şəddəli 2074-cü il tarixini verir. 2074-2080-cı illər, İslamiyyətin, mehdiyyətinən canlı dövrləridir. Amma 2080-cı illərdən sonra geriləmə başlayacaq. Allah, islamiyyətin, mehdiyyətin 2074-cü illərə qədər davam edəcəyini göstərir. 1990-cı illərdə də mehdiyyətin hücuma keçəcəyi aydın olur. “…Kafirlər axrət yurdunun kimin olacağını…” Kimindir?Hz. Mehdi (ə.s) və İsa Məsih (ə.s)-ındır. “…Çox yaxında biləcəklər.”-deyir Allah.İndi çox az qalıb, çox yaxındır. “Axirət yurdunun kimin olacağını çox yaxında biləcəklər.” Çünki əvvəllər dəccala aid idi, dəccal hakimiyyəti var idi, indi isə hz. Mehdi (ə.s)-ın hakimiyyətidir.  Allah “Hadi” adıyla təcəlli edir. Kafirlər, yəni darvinistlər, materialistlər, ateistlər, vəhşi kapitalistlər, kommunistlər, faşistlər, hamısı “çox yaxında biləcəklər” deyir Allah. Vaxtın da az olduğu aydın olur. Məsələn, 2074-cü il. Bədiüzzaman: 2080-cı illərdən sonra geriləmə başlayacaq.deyir. Hakimiyyətin nə qədər qısa davam edəcəyi buradan aydın olur.

images (5)

 

Hörmətli Adnan Oktarın 13 noyabr, 2013-cü il tarixli söhbətindən Rad surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Rad surəsi, 42-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram.“Bu yurdun sonu kimindir?” Dünyanın sonu kimindir? “inkar edənlər çox yaxında biləcəklər.”  Şəddəsiz; 1990-cı il, şəddəli; 2074-cü il tarixini verir. 2074-cü il artıq son zamanlardır. Yəni 1990-cı illər hücumun başladığı illərdir, 2074-80-cı illərdə isə bitmə mərhələləridir, inşaAllah, islamın hakimiyyətini görəcəyik.

images (5)

 

Rad surəsi 42-ci ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: “Onlardan əvvəlkilər də hiylə qurmuşdular; lakin nizam quruculuğu, (tədbirlərin, qarşılıq vermələrin) hamısı Allaha aiddir.” “Bütün nizamları, tələlərin hamısını Mən edirəm” deyir. “Onların qurduğu tələləri də Mən edirəm” deyir Allah. “Hər bir nəfsin nə qazandığını O bilir. Bu yurdun sonu kimindir, inkar edənlər çox yaxında biləcəklər. “1990 verir əbcədi, Mehdi (ə.s)-ın tarixini verir. Bu da Axırzamana baxması baxımından mənalıdır.

images

 

Rad surəsi, 42-ci ayənin təfsiri

Adnan Oktar: Rad surəsi 42;Onlardan əvvəlkilər də hiylə qurdular. Halbuki bütün hiylələr Allaha aiddir”. Küfr bir tələ qurarsa, Allah da bir tələ qurar deyir. Küfrün tələsi nədir? Dəccal. Allahın tələsi nədir? Mehdi (ə.s.). Heç gözləmədikləri bir anda, gözləmədikləri bir yerdə, onları tutub çökdürər və pərişan edər. O, hər kəsin nə qazandığını bilir. Kafirlər bu yurdun kimin olacağını biləcəklər” -deyir. İslamın dünya hakimiyyəti kimə aid olacaq? Küfr deyir ki, biz hakim olacağıq. Allah deyir ki bax; Kafirlər bu yurdun kimin olacağını biləcəklər”. Əbcədi şəddəsiz 1990 traixini verir, şəddəli  2074, silib süpürüldükləri vaxt, inşaAllah.

 images (5)