Hörmətli Adnan Oktarın 7 may 2013-cü il tarixli söhbətindən Rad surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR:Şeytandan Allaha sığınıram. Allah Rad surəsi, 42-ci ayədə belə buyurur: “… Kafirlər axirət yurdunun kimin olacağını…”-yəni,dünyanın sonu kimindir-“çox yaxında biləcəklər.” Əbcədi 1990-cı və 2074-cü il tarixini verir. Şəddəsiz 1990-cı il tarixini, şəddəli 2074-cü il tarixini verir. 2074-2080-cı illər, İslamiyyətin, mehdiyyətinən canlı dövrləridir. Amma 2080-cı illərdən sonra geriləmə başlayacaq. Allah, islamiyyətin, mehdiyyətin 2074-cü illərə qədər davam edəcəyini göstərir. 1990-cı illərdə də mehdiyyətin hücuma keçəcəyi aydın olur. “…Kafirlər axrət yurdunun kimin olacağını…” Kimindir?Hz. Mehdi (ə.s) və İsa Məsih (ə.s)-ındır. “…Çox yaxında biləcəklər.”-deyir Allah.İndi çox az qalıb, çox yaxındır. “Axirət yurdunun kimin olacağını çox yaxında biləcəklər.” Çünki əvvəllər dəccala aid idi, dəccal hakimiyyəti var idi, indi isə hz. Mehdi (ə.s)-ın hakimiyyətidir.  Allah “Hadi” adıyla təcəlli edir. Kafirlər, yəni darvinistlər, materialistlər, ateistlər, vəhşi kapitalistlər, kommunistlər, faşistlər, hamısı “çox yaxında biləcəklər” deyir Allah. Vaxtın da az olduğu aydın olur. Məsələn, 2074-cü il. Bədiüzzaman: 2080-cı illərdən sonra geriləmə başlayacaq.deyir. Hakimiyyətin nə qədər qısa davam edəcəyi buradan aydın olur.

images (5)