Hörmətli Adnan Oktarın 24 dekabr 2010-cu il tarixli reportajından Rad surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR:  Rad surəsini açdım, 42-ci ayə çıxdı, şeytandan Allaha sığınıram. “Onlardan əvvəlkilər də hiylə qurdular.”   Deməli, zaman-zaman müxtəlif dəccallar çıxar və hiyləli tələlər qurar. İlk dəfə olmur. Tarix ərzində bunlar həmişə təkrarlanar. “Halbuki bütün hiylələr Allaha aiddir.” Yəni Allah demək istəyir ki, Dəccalı Mən yaradıram, Mehdi (ə.s)-ı da Mən yaradıram. Süfyanı da Mən yaradıram, Mehdi (ə.s)-ı da Mən yaradıram. Dəccalı Mən yaradıram, İsa (ə.s)-ı da Mən yaradıram.”  “O, hər kəsin nə qazandığını bilir.” Yəni, Allah bilir. “Kafirlər axirət yurdunun kimin olacağını biləcəklər.” Əbcədi şəddəsiz 1990-cı il tarixi verir, şəddəli 2074-cü ili verir. İslam əxlaqının şanlı-şöhrətli hakim olacağı dövrlərdir, inşaAllah. Diqqət edin, “bu yurdun sonu kimindir,” yəni dünya yurdunun sonu kimindir. Dünyanın bir sonu var, “sonu kimindir?” deyir Allah, inkar edənlər, “yəni ateistlər, darvinistlər, materialistlər” çox yaxında biləcəklər. Çox az bir vaxt var. 10 il çox az bir müddətdir, elə deyil mi?

ALTUĞ BERKER:   İnşaAllah.

images (2)