Rad surəsi 33-34

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (24 DEKABR 2010)

ADNAN OKTAR: Rad surəsi 34-cü ayə: “Dünya həyatında onlar üçün” yəni əhli dəlalət üçün, küfr üçün, darvinist materialist, ateist olan kəslər üçün “onlar üçün bir əzab vardır, axirət əzabı isə daha çətindir. Onları Allahdan (qurtaracaq) heç bir qoruyucu da yoxdur.” Baxın: “Dünya həyatında onlar üçün əzab vardır.” Bu dünyada meydana gələn iqtisadi böhran, intiharlar, sərxoş olmalar, ağrılar, əzablar… Kimdən soruşsaq “dünyada ən çox əziyyət çəkən adam mənəm” deyir. Bir çox adamdan soruş; gedin soruşun.

“Məndən daha çox başı bəlada olan, daha çox əziyyət çəkən adam vardırmı?” deyir. Çöldə əziyyət çəkdiyinə inanan insanlar görürsən, deyil mi? Hər kəs görür, deyil mi? Bəli. “Hər nəfsin bütün qazandıqları üzərində nəzarətçi olana mı (baş qaldırılır?)” Allah Rad surəsi 33-cü ayədə deyir. Baxın: “Hər nəfsin bütün qazandıqları üzərində nəzarətçi olana mı”, yəni bir insanın nə etdiyinin hamısını təsbit edən Allaha mı baş qaldırırlar deyir. Allah hamısına nəzarət edir, deyir. İndi də Allah bizi izləyir. İndi bu yığıncağı, bu söhbəti Allah hər istiqamətdən, hər cəhətdən izləyir. Həm danışıqlarımızı dinləyir. Həm də indi Allah bizi müşahidə edir.

Bizi də danışdırır. “Onlar Allaha ortaqlar qoşdular.” Nəyi ortaq qoşur? Atomları. Darvinistlər dünyadakı bütün atomların çox ağıllı olduğunu… ardı...

 

Rad surəsi, 33-34-cü ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: “Hər nəfsin bütün qazandıqları üzərində qoruyanamı (baş qaldırırlar?)” Bax, “Hər nəfsin bütün qazandıqları üzərində qoruyanamı (baş qaldırırlar?).” Yəni “hər nəfsin üzərində Mən qoruyucuyam” deyir Allah. Məsələn, hal-hazırda məni də görür, səni də, səni də, səni də, hər kəsi müşahidə edir. “Onlar Allaha şəriklər qoşurlar.” Yəni “atomlar ilahdır” deyirlər. “Atomlar təsadüfən yaratdı” deyirlər. “Bunları adlandırın baxaq” deyir Allah. Yəni darvinizm, materializm, bu şəkildə müxtəlif adla adlandırın. “Yoxsa siz yer üzündə bilmədiyi bir şeyi Ona xəbərmi verirsiniz?” Yəni “öz-özünüzə uydurduğunuz bu saxta izahları, saxta elmi izahları Allahamı bildirirsiniz” deyir. Baxın “Yoxsa siz yer üzündə bilmədiyi bir şeyi Ona xəbərmi verirsiniz? “Yəni”sizin axtardığınızı da Mən yaradıram “deyir Allah.

“Darvinin izah etdiklərini da Mən yaradıram” deyir. “Yoxsa sözün zahirinəmi (və ya boş və bəzəkli olanına) (aldanırsınız)?” Sözün zahir olanına aldanır adamlar, boş və bəzəkli olanına. Məsələn, nə edirlər, böyük iş bankı mənim hazırladığım “Yaradılış atlasına”, guya o xəritəyə yaxın bir xəritə düzəldərək “Təkamül xəritəsi” deyə cavab verməyə cəhd edir. “Yoxsa sözün zahirinəmi (və ya boş və bəzəkli olanına) (aldanırsınız)?” Bax, bəzənib lakin boşdur, şəkil yenə açdım, bax görürsənmi, həmişə şəkil, çəkilmiş bir şey yəni. Bax, həmişə şəkil, hansı səhifəni açsa, şəkil, rəsm. Qardaşım, bir dənə dəlil göstər… ardı...