Rad surəsi, 33-34-cü ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: “Hər nəfsin bütün qazandıqları üzərində qoruyanamı (baş qaldırırlar?)” Bax, “Hər nəfsin bütün qazandıqları üzərində qoruyanamı (baş qaldırırlar?).” Yəni “hər nəfsin üzərində Mən qoruyucuyam” deyir Allah. Məsələn, hal-hazırda məni də görür, səni də, səni də, səni də, hər kəsi müşahidə edir. “Onlar Allaha şəriklər qoşurlar.” Yəni “atomlar ilahdır” deyirlər. “Atomlar təsadüfən yaratdı” deyirlər. “Bunları adlandırın baxaq” deyir Allah. Yəni darvinizm, materializm, bu şəkildə müxtəlif adla adlandırın. “Yoxsa siz yer üzündə bilmədiyi bir şeyi Ona xəbərmi verirsiniz?” Yəni “öz-özünüzə uydurduğunuz bu saxta izahları, saxta elmi izahları Allahamı bildirirsiniz” deyir. Baxın “Yoxsa siz yer üzündə bilmədiyi bir şeyi Ona xəbərmi verirsiniz? “Yəni”sizin axtardığınızı da Mən yaradıram “deyir Allah.

“Darvinin izah etdiklərini da Mən yaradıram” deyir. “Yoxsa sözün zahirinəmi (və ya boş və bəzəkli olanına) (aldanırsınız)?” Sözün zahir olanına aldanır adamlar, boş və bəzəkli olanına. Məsələn, nə edirlər, böyük iş bankı mənim hazırladığım “Yaradılış atlasına”, guya o xəritəyə yaxın bir xəritə düzəldərək “Təkamül xəritəsi” deyə cavab verməyə cəhd edir. “Yoxsa sözün zahirinəmi (və ya boş və bəzəkli olanına) (aldanırsınız)?” Bax, bəzənib lakin boşdur, şəkil yenə açdım, bax görürsənmi, həmişə şəkil, çəkilmiş bir şey yəni. Bax, həmişə şəkil, hansı səhifəni açsa, şəkil, rəsm. Qardaşım, bir dənə dəlil göstər dəlil. Ey iş bankı, dəlillə gəl mənə, inşaAllah. “Xeyr, kafirlərə öz hiylələri gözəl göstərildi və onlar (haqq) yoldan çıxarıldılar. Allah kimi azğınlığa salsa, onun üçün heç bir yol göstərən olmaz.”

Əlbəttə ki, mən iş bankı, ayə iş bankına baxır demirəm, amma ümumiyyətlə, darvinistlərə baxır və inkar edənlərə baxır. “Xeyr inkar edənlərə öz hiylələri gözəl göstərildi” bəzəyir, cazibədar və bəzəkli göstərməyə çalışar. “Və onlar (haqq) yoldan çıxarıldılar.” Haqq bəlli olduğu halda, doğru yoldan çıxarıldılar. “Allah kimi azdırsa, artıq onun üçün heç bir yol göstərən olmaz.” Darvini aldadan Allahdır, Marksı aldadan da Allahdır, Stalini, Lenini aldadan da Allahdır. Bu səbəbdən, “etdiyiniz yazıları da” Allah “Mən yazıram” deyir, “Mənim məlumatım daxilindədir, Məndən xəbərsiz bir şey etmirsiniz” deyir Allah. “Azdırdıqlarımı da Mən azdırdım” deyir Allah inşaAllah.

“Dünya həyatında onlar üçün bir əzab gözləyir, axirətin əzabı isə daha çətindir. Onları Allahdan (qurtaracaq) heç bir qoruyucu da yoxdur.” Dünya həyatında onlar üçün bir əzab vardır.” Məsələn, I Dünya müharibəsində bir əzab çəkdilər, milyonlarla insan öldü. II Dünya müharibəsində bir əzab çəkdilər. Cəmi bir milyarddan çox insan öldü və indi də iztirab və acı içindədir insanlar. Allahın “Dünya həyatında onlara əzab vardır” sözü, reallaşdı. Baxın, bu Allahın bir vədidir. “Dünya həyatında onlar üçün bir əzab vardır.” Bu əzabı insanlar gördülər inşaAllah.

images (6)