qorxmaq

Hz. Mehdi (ə.s), Allahı dünyadakı hər şeydən çox sevəcək

HZ. MEHDİ SON DƏRƏCƏ TƏQVA SAHİBİDİR. “ALLAHDAN ÇOX QORXAN BİRİDİR. QARTAL CİNSİNDƏN NƏSR QUŞUNUN QANADLARIYLA TİTRƏDİYİ KİMİ ALLAHDAN QORXAR.” (Kitabü’l-Bürhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman,, səh. 53)

 

 

Naim ibn Hammad, Kabdan açıqlama etdi. Buyurdu:

MEHDİ, KƏRKƏS QUŞUNUN QANADI İLƏ TİTRƏMƏSİ KİMİ, ALLAHDAN ÇOX QORXAN BİRİDİR (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi’nin Alametleri Ali bin Hüsameddin El Muttaki, səh. 23)


R0253

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bayrağı hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında olacaq

“ALLAHIN ELÇİSİ ÜÇÜN HƏZRƏTİ CƏBRAYIL (Ə.S) TƏRƏFİNDƏN Bədr döyüşü əsnasında gətirilən bayraq İMAMI ZAMAN (HZ. MEHDİ (Ə.S)) TƏRƏFİNDƏN YÜKSƏLDİLƏCƏK. BU BAYRAĞIN  XÜSUSİYYƏTİ dörd bir tərəfdə bir aylıq məsafədəki DÜŞMƏNLƏRİN QƏLBİNƏ QORXU SALMASIDIR. Bununla yanaşı, İNANANLARIN QƏLBLƏRİNDƏ MƏMNUNİYYƏTİ VƏ MÖHKƏMLİYİ ARTIRACAQ.”

 

(Bihar-ül Envar, c. 51, səh. 135; c. 52, səh. 328 Kaamil Al-Ziyaaraat’dan köçürür ; c. 52, səh. 360 No’mani,  Al-Ghaibah’dan aktarıyor; c.78, səh.391; Yawm al-Khalaas, səh. 288; Mikyaal al-Makaarem, c. 1, səh. 241)

R0030

 

Hz. Mehdi (ə.s.) insanların Allahdan qorxmalarına vəsilə olacaq

Hz.Əli (r.ə)-dan belə rəvayət edilmişdir:

 ALLAHPƏRƏSTLİK NƏFSPƏRƏSTLİYƏ ÇEVRİLDİKDƏN SONRA, HZ. MEHDİ (Ə.S) GƏLƏCƏK VƏ NƏFSPƏRƏSTLİYİ ALLAHPƏRƏSTLİYƏ ÇEVİRƏCƏK. QURAN İNSANLARIN ÖZ DÜNYA GÖRÜŞ VƏ DÜŞÜNCƏLƏRİNƏ UYĞUNLAŞDIRILDIQDAN SONRA HZ. MEHDİ (Ə.S) GƏLİB İNSANLARIN DÜNYA GÖRÜŞLƏRİNİ VƏ DÜŞÜNCƏLƏRİNİ QURANA UYĞUNLAŞDIRACAQ. …Yer üzü, içində saxladığı hər şeyi onun üçün üzə çıxaracaq, bütün imkanlarını və bərəkətini onun ixtiyarına verəcək. ELƏ O ZAMAN HZ. MEHDİ (Ə.S) ƏSL ƏDALƏTİN, KİTAB VƏ SÜNNƏNİN CANLANMASININ NECƏ OLDUĞUNU SİZƏ GÖSTƏRƏCƏK.

(Nehv-ül Belağa, Feyz-ül İslam Baskısı, səh. 424,425)

3po305099jwjh8