qorumaq

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (17 DEKABR 2010)

 

196-cı ayədə; “Heç şübhəsiz, mənim vəlim Kitabı endirən Allahdır.” Bizim vəlimiz kimdir? Allahdır. “O salehlərin qoruyuculuğunu (vəliliyini) edir.” Mehdiyyətin, Mehdi (ə.s) tələbələrinin, İsa Məsih (ə.s)-ın tələbələrinin, İsa Məsih (ə.s)-ın, Türk-İslam Birliyi könüllülərinin, İslam Birliyi aslanlarının himayədarlığını edir. “Ondan başqa tapındıqlarınız isə nə sizə, nə də özlərinə kömək edə bilməzlər.” Bax Avropa Birliyi çökür, Amerika da çökür. İqtisadi böhranla parçalanırlar, inşaAllah. “Əgər onları doğru yola çağırsanız eşitməzlər. Onları sənə baxar (kimi) görərsən, onlar görməzlər belə.”

Öküz kimi baxır, boş-boş. Məhz mal dediyim, odun dediyim bunlardır. Bax, nə deyir ayədə? “Onları sənə baxar (kimi) görərsən, halbuki, görməzlər belə.” Bilmirəm Qurban bayramında baxmısınız qoyunlara, boşluğa doğru baxar heyvan, öküz də elədir. Boşluğa doğru baxar, bir mənası olmaz. Bunlar da elədirlər, bomboş, öküz kimi adamdırlar. “Sən əfv (və ya asanlıq) yolunu mənimsə, (İslama) uyğun olanı ənənə ilə əmr et, cahillərdən üz çevir.” “Əfv”, müsəlman həmişə bağışlayacaq. “Ənənə ilə əmr et.” Yəni belə nəzakətiylə, gözəl əmr et.

“Cahillərdən də üz çevir.” Yəni cahillərin təsirində belə qalma, onların istiqamətləndirməsiylə, onların müsəlmanları passivləşdirməsinə, gücünü qırmasına əhəmiyyət vermə. “Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə (və ya başdan çıxarma) gəlirsə.” Yəni qəzetlərdə məsələn, müsəlmanlığı,  İslam Birliyini, Türk-İslam Birliyini gözdən… ardı...

 

Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı müsahibəsi (2 noyabr 2010)

Adnan Oktar: Muminun surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. “Möminlər, həqiqətən də, nicat tapmışlar;” Yəni qurtuluş tapmışlar, xilas olmuşlar. “O kəslər ki, namazlarında mütidirlər”. Yəni namazlarında ürəkləri rahat olur, boş şeylərlə başı məşğul olmur, amma namazda insanın ağlına bəzi şeylər gəlir, bu vəsvəsə olaraq gəlir, onlar əhəmiyyət verməsinlər. Lakin namazda diqqət Allaha veriləcək. O kəslər ki, boş şeylərdən qaçırlar”. Deyək ki, boş filmlər, boş söhbətlər, feysbukda boş yazışmalar, mənasız, heç bir məqsədi olmayan hərəkətlər, möminlər bunları etməkdən çəkinməlidirlər. O kəslər ki, zəkat verirlər”. Gücü çatdığı qədər Allah yolunda xərcləmək, yəni gücü çatdığı qədər, fövqəladə bərəkət gətirər. Məsələn, quyunun suyunu çəkdikcə daha çox gəlir, çəkdikcə daha çox gəlir, yeni su gəlir daha gözəli gəlir. Amma suyu oradan çəkib götürməsən xarab olar, iylənər. Mal da belədir axdıqca, pul da axdıqca Allah zənginlik, bərəkət, bolluq və gözəllik verir, hamısının üstündə Allahın razılığını qazanarsan.

O kəslər ki, öz cinsi orqanlarını (ismətlərini) həmişə qoruyurlar”. Yəni qeyri-qanuni əlaqəyə girməzlər. Qeyri-qanuni rəftarları olmaz. Amma indi “ismətini qorumaq” deyərkən bunun əhatə dairəsi də genişdir. Biz Əfqanıstandakı… ardı...

 

Adnan Oktarın 23 aprel 2011 A9 Tv, Aksu Tv Və Qaziantep Olay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Allah Ənfal surəsi 73-cü ayədə deyir ki, şeytandan Allaha sığınıram: “İnkar edənlər bir-birlərinin vəliləridir”, mütəşəkkil hərəkət edərlər, dünya səviyyəsində bir-birlərini qoruyub, müdafiə edərlər. Məsələn, darvinist, materialist olan insanlar. Fransada da olsa, İngiltərədə də olsa, Türkiyədə də olsa, başqa yerlərdə də olsa, çox diqqətlə bir-birlərini dəstəkləyirlər. Dünya səviyyəsində bir ittifaq olur. Məsələn, Liviyaya qarşı hərəkətdə baxırsan, tam bir ittifaq olur. Başqa İslam ölkələrinə qarşı hərəkətdə mətbuatıyla, radiosuyla, televiziyasıyla, hər şeyiylə, universitetləriylə tərifi mümkün olmayan, sanki belə bir hökumətmiş kimi  bir rəhbərliyin bunları idarə etdiyini görürük.

Nə deyir Allah? Şeytandan Allaha sığınıram. “İnkar edənlər bir-birlərinin vəliləridir”. Bütün dünya səviyyəsində bir-birlərini qoruyarlar, mütəşəkkil hərəkət edərlər. Bir yerdən olan bir hadisədən hamısının xəbəri olar, birinə bir zərər gəldikdə hamısı birlikdə onu qurtarmağa çalışar və qurtararlar öz imkanlarıyla. Öz düşüncələrinə zidd bir düşüncə olduğunda da, məsələn anti-darvisint bir hərəkət olduqda da dünya səviyyəsində hamısı ittifaq edərlər. Necə ki, bizim fəaliyyətimizdə bütün dünyada darvinistlər ayağa qalxdılar, bu Yaradılış Atlasından sonra. Yeni Qvineya Bissaudan tut, Kambocadan çıx. Rusiyadan Amerikadan çıx. Ağlasığmaz bir ittifaq şəbəkəsinin olduğunu, ağlasığmaz mütəşəkkil bir quruluş olduğunu minlərlə yazıdan, məqalədən gördük. Necə ki, Avropa Birliyi yığıncağında… ardı...