peyğəmbərlər

Hörmətli Adnan Oktarın 15 iyul 2013-ci il tarixli söhbətindən Quranda peyğəmbərlərin zənginliyi təriflənmişdir mövzusu ilə bağlı ayə izahları.

ADNAN OKTAR: Baxın, Allah Duha surəsinin 5-ci ayəsində belə deyir; “Şübhəsiz ki, Rəbbin sənə nemət bəxş edəcək, sən də razı qalacaqsan”. Allah qatı dinçilərə “bu ayəni qəbul edirsinizmi?” deyir, onlar isə “qəbul etmirik” deyirlər. Allahın dediyini qəbul etmirlər. Allah “kasıb olduğun zaman səni varlandırmadımı?”-deyir. Bax, “zəngindir” deyir, bəs kimə “zəngin” deyilər? Malı, mülkü, hər şeyi bol olub və artıq qalana deyərlər. “Varlandırmadımı?” bunu da qəbul etmir və Allahın ayəsini inkar edirsiniz.

Allah tövbə surəsinin 74-cü ayəsində belə deyir; Şeytandan Allaha sığınıram: “Allahın və Onun Elçisinin onları Öz lütfündən” bax, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) öz malından çox lütfkarlıq edir. “Varlandırdığına görədir” deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə düşmənçilik edirlər, lakin Peyğəmbərimiz (s.ə.v) isə onlara çoxlu miqdarda mal, pul və imkan verir. Allahayədə “Bundan ötəri ona düşmən oldular” deyir. Bütün peyğəmbərlər zəngin idi. Bu saxtakarlıqları və nalayiq hərəkətlərinizi tərk edin. Quranda hz. İbrahim (ə.s)-ın zənginliyi təriflənir. Hz. Yusif (ə.s), hz. Süleyman (ə.s) və həmçinin hamısı zəngin idi.

Təbiidir ki, Allah müsəlmanın zəngin olmasını istəyər. Məsələn, hz. Mehdi (ə.s) zühur edəndə bütün İslam aləmi zəngin olacaqdır. Allah insanların kasıb olmağını istəməz. Allah hətta “köməkləşin” deyir. “Bir-birinizə mal və pul… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 8 noyabr 2013 tarixli söhbətindən Allahın zər aləmində bütün peyğəmbərlərdən hz. Mehdi (ə.s)-a kömək etmə sözü aldığına işarə edən ayələrin şərhi.

ADNAN OKTAR: Ali imran surəsi 81. Şeytandan Allaha sığınaram: “Allah peyğəmbərlərdən “qəti bir söz (müqavilə)” almışdı: “And olsun sizə Kitab və hikmətdən verib sonra sizə bərabərinizdəkini təsdiqləyən bir elçi gəldiyində, ona qəti olaraq iman edəcək və ona köməkdə olacaqsınız.” Demişdi ki: “Bunu təsdiq etdiniz və bu ağır öhdəçiliyi üzərinizə götürdünüzmü?” Onlar: “Təsdiq etdik” demişlər idi də “elə isə şahid olun, mən də sizinlə birlikdə şahid olanlardanam,” demişdi.” Buyurur Allah, onlar da “belə” deyir, “təsdiq etdik qəbul etdik.” “Elə isə şahid olun, mən də sizinlə birlikdə şahid olanlardanam” demişdi.”

Əhzab surəsi, 7-ci ayə-“Biz peyğəmbərlərdən qəti sözlərini almışdıq;” səndən, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə deyir bax, “səndən,” möhkəm söz məhz bu söz o. Amma bax, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə xitab,”səndən, Nuhdan, İbrahimdən, Musadan və Məryəm oğlu İsadan. Biz onlardan sağlam bir söz almışdıq.”

İndi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in kömək edəcəyi bir elçi var. Allah peyğəmbərlərdən söz almışdır. Çünki bir elçi yoxsa, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) niyə söz versin, deyilmi? Bir Mehdi, bir mürşid gələcək. Və Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ona kömək edəcək. Necə kömək edir? Hədisləriylə, möcüzələriylə. Məsələn, şəmaili belə olacaq, şəkli belə olacaq; bunlar təsdiqləndiyində, bu hz. Mehdi… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın xüsusiyyətləri peyğəmbərlərə endirilən kitablarda bildirilmişdir

Naim, Kaabdan belə rəvayət etdi: Mən hz. Mehdi (ə.s)-ı PEYĞƏMBƏRLƏRİN SUHUFUNDA (səhifələrində, kitablarında) belə görürəm. Hz. Mehdi (ə.s)-ın əməlində nə zülm nə də ayıb vardır.”  (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Hz. Mehdisi’nin Alametleri s. 59, Kahraman Neşriyat)

 

PEYĞƏMBƏRLƏRƏ AİD OLAN KİTABLARDA “hz. Mehdi (ə.s)-ın işi zülm və pislik deyil” deyə işarə edilmişdir.” (Gözlənilən Hz. Mehdinin Əlamətləri, Əl -Kavlul Müxtəsər Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

 

Mən, hz. Mehdi (ə.s)-ı, PEYĞƏMBƏRLƏRİN SƏHİFƏLƏRİNDƏ (KİTABLARINDA) belə görürəm: “Hz. Mehdi (ə.s)-ın əməlində nə zülm nə də ayıb vardır.”  (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, səh. 21)

 

Rəvayətlərdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın xüsusiyyətlərinin və çıxış əlamətlərinin, peyğəmbərlərə endirilən kitablarda olduğu bildirilir. Bu da İncil, Tövrat, Zəbur və daha əvvəl gələn səhifə və kitablarda hz. Mehdi (ə.s)-a aid məlumatların olduğunu göstərir.

vesileolduklari07

Ayədə buna aid belə buyrulur:

Biz, Zikrdən (Lövhi-məhfuzdakı yazıdan) sonra nazil etdiyimiz kitablarda da yazmışdıq ki, yer üzünə Mənim əməlisaleh qullarım varis olacaqlar.. (Ənbiya surəsi, 105)

İslam alimləri bu ayəni belə təfsir etmişlər:

İmam Baqir və Sadiqdən belə rəvayət edilir: “BURADAKI (AYƏDƏ BİLDİRİLƏN) ‘SALEH QULLAR’, HZ. MEHDİ VƏ… ardı...

 

Peyğəmbərlər də, hz. Mehdi (ə.s)-ı gözləmiş və zühurunu müjdələmişdilər

Quranı-Kərim, təhrif olunmuş Tövrat və İncil araşdırıldıqda və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in 1400 il əvvəl rəvayət etdiyi hədislərə baxıldıqda hamısında həzrəti Mehdi (ə.s)-ın zühurunun müjdələndiyi açıq-aşkar görünür.

Hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in dövründə də, hz. İbrahim, hz. Musa və hz. İsa dövrlərində də inananlar üzərində həmişə hz. Mehdi (ə.s)-ın mənəvi varlığı və mənəvi təsiri hiss edilmişdir. Müsəlmanların üzərində onun bir gün zühur edəcəyinin sevinci və həyəcanlı intizarı hakim olmuşdur. Hz. Mehdi (ə.s), digər elçilərdən minlərlə il sonra zühur edəcəyinə baxmayaraq, Allahın, qövmləri xəbərdar edib qorxutmaq üçün göndərdiyi elçiləri və səmimi, qəlbləri Allaha yönəlmiş olan iman sahibləri üzərində onun şəxsi mənəvisinin bəxş etdiyi istək, həyəcan və müjdə həmişə hiss edilmişdir.

Allah dünyanın qədərini hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuruna görə nizamlamışdır. Belə ki, dünya və peyğəmbərlər tarixində baş verən bir çox hadisə həmişə hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildəki zühurunu dəstəklənmişdir, bu zühuru zəruri olan bir əlamətə çevrilmişdir, bu hadisələrdə həmişə hz. Mehdi (ə.s)-ın şəxsi mənəvisinin varlığı müsəlmanlar və səmimi dindarlar tərəfindən həmişə hiss edilmişdir.

 

ALLAH DÜNYANIN TALEYİNƏ HZ. MEHDİ (Ə.S)-IZÜHURUNU LAZIMLI ŞƏKİLDƏ YARATMIŞ… ardı...

 

35819015je6Bəzi kəslər, hz. Mehdi (ə.s)-ın fövqəladə xüsusiyyətlərə sahib bir varlıq olacağını; ona tank, top, silah hətta atom bombasının belə təsir etməyəcəyini iddia etdiklərindən, hədislərdə ifadə edilən hz. Mehdi (ə.s)-ın başına gələn müxtəlif çətinlikləri də görməməzlikdən gəlirlər. Halbuki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) hədislərində, hz. Mehdinin peyğəmbərlərlə müxtəlif bənzərliklərə sahib olacağını və onlar kimi müxtəlif çətinliklərlə mübarizə edəcəyini ifadə etmişdir. Hz. Mehdi (ə.s) da peyğəmbərlər kimi böhtana məruz qalcaq, müxtəlif çətinliklər, böhtanlar və bəlalarla sınanılacaq, inkar edənlərin qurduqları tələlərə qarşı sinə gərəcək. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislər bu şəkildədir:

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhissələm belə buyurmuşdur: “BİZİM QAİMİMİZ (hZ. MEHDİ (ə.s)) İLƏ ALLAHın RƏSULLARI ARASINDA BİR SIRA BƏNZƏRLİKLƏR VARDIR. NUH, İBRAHİM, MUSA, İSA, ƏYYUB VƏ MƏHƏMMƏD SALLALLAHU ƏLEYHİ VƏSSƏLLƏM PEYĞƏMBƏRLƏRİN HƏR BİRİ İLƏ BİR BƏNZƏRLİYİ VARDIR. Nuh ilə uzunömürlü olmasında, İbrahim ilə doğumunun gizli olması və xalqdan uzaq dayanmasında; Musa ilə qorxu halı (hz. Mehdiyə istiqamətli təhlükələrin sıxlığıyla; öldürmə, tələ qurma, həbs olunma, nəzarətə alınma, sürgün kimi hər cür təhlükəylə iç-içə olmasıyla) və qeybdə yaşamasında (davamlı gizlənərək yaşamasında);

İsa ilə xalqın onun haqqındakı ixtilafa düşməsi (bir qisim insanların, ‘hz. Mehdi gələcək’, bir qisminin də ‘gəlməyəcək’ deməsində); Əyyub ilə bəladan sonra qurtuluşun yetişməsində (hz. Mehdiyə də bir çox çətinlik, xəstəlik və dərd gəlməsi;… ardı...