Hz. Mehdi (ə.s) bütün peyğəmbərlərin elmlərinə sahib olacaq

İmam Mehdi (ə.s) ELM SANDIĞININ QORUYUCUSUDUR, BÜTÜN PEYĞƏMBƏRLƏR (Ə.S)-LARIN ELMLƏRİNİN VARİSİDİR HƏR ŞEYDƏN XƏBƏRDARDIR. (Bihar-ül Envar, cild 95, səh. 378; cild 102, səh. 67 ve 117; Mikyaal al-Makaarem, cild 1, səh. 49)

yelroseglbql6