peyğəmbərlər

Adnan Oktarın 24 dekabr 2009-cu il tarixli Çay TV və Maraş Ağsu TV müsahibəsindən

 

Adnan Oktar: Allah Təala Şuəra surəsi, 26-cı surə, 107-ci ayədə deyir: “Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası (bel bağlanılası) bir elçiyəm!” Yəni, bu peyğəmbərin diliylə peyğəmbərə gələn bir vəhydir. Etibarlı, Allahın dinini təbliğ edən insan etibarlı olmalıdır, səmimi olmalıdır, dünyadan üz döndərmiş olmalıdır, maddi çıxar arxasında olmamalıdır, izah etdiklərinə qarşılıq bir ödəniş tələb etməməlidir, heç bir şəkildə bundan maddi bir çıxar əldə etməməli və çox səmimi, cana yaxın, içindən gələrək hərəkət etməlidir ki, etibar edilən olsun.

“Artıq Allahdan qorxub çəkinin və mənə itaət edin”. Ən əhəmiyyətli şey Allahdan qorxmaqdır, çünki Allahdan qorxan ayrıdır, Allahı sevən ayrıdır. İndi Allahı sevməklə olmur, Allahı sevir amma zülm edə bilir o zaman, tərslik edə bilir. Amma Allahdan qorxan çox şəfqətli olar, mehriban olar, dərin düşünər, zərər verməməyə diqqət göstərər. Allah qorxusu insana min bir növ nemət verər, saya bilməyəcəyi qədər çox nemət və gözəllik verər. Baxın necə ki, deyir: “artıq Allahdan qorxub çəkinin və mənə itaət edin”, yəni məni imam olaraq, mürşid olaraq görün. 109-cu ayədə “buna qarşılıq mən sizdən bir ödəniş istəmirəm” –deyir.

Baxın bu çox əhəmiyyətlidir, xalq bir mənfəət hiss etdikdə insanlar çox narahat… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 30 noyabr 2010 tarixli Kaçkar TV reportajından

 

ALTUĞ BERKER: Dünən, hocam bir ayəni təfsir etdiniz. Əvvəl ayəni oxuyuram, Bəqərə surəsi 214-cü ayə. Şeytandan Allaha sığınram. “Yoxsa sizdən əvvəl gəlib-keçənlərin halı başınıza gəlmədən cənnətə girəcəyinizi mi sandınız? Onlara elə bir yoxsulluq, elə dözülməz bir çətinlik çatdı və elə sarsıldılar ki, sonunda elçi, bərabərindəki möminlərlə; “Allahın köməyi nə vaxtdır?” deyirdi. Diqqət yetirin. Şübhəsiz, Allahın köməyi çox yaxındır.” Belə şərh etdiniz, hocam; “Daha əvvəlki peyğəmbərlərin, vəlilərin başına gələnlər eyni şəkildə hz. Mehdi (ə.s)-ın da başına gələcəyini anlayırıq. Hz. Mehdi (ə.s)-ın da sıxıntı və çətinliklə imtahan verəcəyini anlayırıq, çox sarsıdıcı hadisələr meydana gələcək. Lakin hz. Mehdi (ə.s) sarsılmayacaq, inşaAllah. Allahın köməyini istəyəcəklər, Allahın köməyinin nə vaxt olacağını izah edəcək, inşaAllah” dediniz.

 

Adnan Oktarın 8 Fevral 2011də Kaçkar Tv-dəki söhbətindən

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. “And olsun” Allah deyir, “Biz Nuhu öz qövmünə (elçi olaraq) göndərdik. Beləcə, qövmünə dedi ki: “Ey qövmüm, Allaha qulluq edin. Sizin Ondan başqa İlahınız yoxdur, yenə də çəkinməyəcəksinizmi?” Bax, həyatın istiqaməti çox qısadır. Allah var, Allah birdir, Ona qulluq edin, bir də çəkinin deyir, “çəkinməyəcəksinizmi?” deyir. “Bunun üzərinə, qövmündən inkar etmiş öndə gələnlər.” Baxın, inkar edir, bir də öndə gələn. “Dedilər ki: “Bu, sizin bənzəriniz olan bir bəşərdən başqası deyil.”” Ümumiyyətlə, nə vaxt bir Mehdi (ə.s) gəlsə, nə vaxt Peyğəmbər gəlsə, mütləq ki, bəyənməmişlər. Yəni “bəşərə bənzəyir, bir şeyi yoxdur, qılığı, paltarı, rəftarı eynilə sizin kimi bir insandır” deyir.

“Yeyir, içir, gəzir, danışır, zarafatlar edir, yəni nə fövqəladəliyi var ki” deyirlər. “Sizə qarşı üstünlük əldə etmək istəyir.” Yəni hakim olmaq, Mehdilik tələbi, səltənət tələbi, güc tələbi bunun üçün gəldi deyirlər, məqsədi budur deyirlər. “Əgər Allah (qarşıya qoyduqlarını) diləmiş olsaydı, şübhəsiz, mələklər endirərdi. Həm biz keçmiş atalarımızdan da bunu eşitmiş deyilik.” “Əgər” onlar deyir, Allah qarşıya qoyduqlarını diləmiş olsaydı”, elə bir şey etmək istəsəydi şübhəsiz, mələk endirərdi. “Niyə bir insan göndərsin” deyirlər. “Bir insan niyə Peyğəmbər olsun, mələyin şəxsən özü gəlir, o Peyğəmbər olardı” deyirlər.… ardı...

 

Adnan Oktarın 24 may 2011 A9 Tv və Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Ya Allah, Bismillah. Şeytandan Allaha sığınaram. Səba surəsi, 8 “Allaha qarşı yalan mı uydurur, yoxsa özündə bir dəlilik mi var?” Bütün peyğəmbərlərə, Allahın dostlarına qarşı, həmişə eyni iddia olmuşdur; dəlilik iddiası. “Xeyr, axirətə inanmayanlar, əzabda və uzaq bir pozğunluq içindədirlər.” Həm “əzab var” deyir, “həm də uzaq bir pozğunluq içindədirlər” deyir. “Onlar, göydən və yerdən önlərində və arxalarında olanı görmürlərmi?” Yəni “diqqətləri açıq deyil mi” deyir Allah, bunu dərk edə bilmirlərmi? “Əgər Biz diləsək, onları yerin-dibinə keçirər, ya da göydən üzərlərinə parçalar atarıq.” Yəni “zəlzələ meydana gətirərəm” deyir Allah, “yerin dibinə keçirərəm, ölümlərinə səbəb olaram” deyir, “ya da göydən üzərlərinə parçalar atarıq.” Məsələn, meteoritlər daima dünyanın yanından keçir. Allah istəsə meteoritlə, dünyanı deşik- deşik edər, parça-parça edər. Çünki səmada, milyonlarla meteorit var və milyonlarla meteorit daima dünyanın yanından keçir, dəymir. Bu kimsəni maraqlandırmır. Düşünün, dünya bir qum fırtınasına tutulmuşdur, amma bir qum dənəsi belə dəymir. Yaxud düşünün, adi tüfənglə, adi güllələr atılır, dünya tam hədəfdə, lakin heç biri dəymir. Yaxud düşünün bir kürək qum götürüb atırsan, heç biri qarşıdakı o yumru kürəyə toxunmur. Göydə yağış kimi daş var və meteorit yağır. Amma dünyanın… ardı...

 

Adnan Oktarın Kocaeli tv-dəki canlı söhbəti

(25 Fevral 2011; 22:00)

ADNAN OKTAR:  Şeytandan Allaha sığınıram. Əhqaf surəsi, 35; “Artıq sən səbr et; Rəsullardan əzm sahiblərinin səbr etdikləri kimi”. Yəni böyük Peyğəmbərlər necə səbirlidirsə, sən də elə səbirli ol. “Onlar üçün də tələsmə”. Yəni küfr üçün tələsmə. Yəni müxaliflərin, əleyhdarların üçün tələsmə. Onlar vəd olunduğunu görəcəkləri gün gündüzün bircə saatı qədər qaldıqlarını sanacaqlar“. “Müdhiş bir bəla verəcəyəm” deyir Allah. “(Bu,) Bir təbliğdir”. “Bunu bildirirəm” deyir Allah. “Artıq fasiq olan bir qövmdən başqası dağıldımı?”. “Hamısını yıxacağam” deyir Allah, “hamısını yerlə-yeksan edəcəyəm” deyir. Səbr etməsi üçün də əmr edir Allah. Fərzdir onsuz da, möhkəm ayədir.

kurani-kerimdeki-kalp-mucizesi_460x340scale