Peyğəmbər

Mehdi, bir çox xüsusiyyətiylə peyğəmbərlərə bənzəyəcək

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhissələm belə buyurmuşdur: “BİZİM QAİMİMİZ (HZ. MEHDİ) İLƏ ALLAHIN RƏSULLARI ARASINDA BİR SIRA OXŞARLIQLAR VARDIR. NUH, İBRAHİM, MUSA, İSA, ƏYYUB VƏ MƏHƏMMƏD SALLALLAHU ƏLEYHİ VƏ ALİH PEYĞƏMBƏRLƏRİN HƏR BİRİ İLƏ BİR OXŞARLIĞI  VARDIR. Nuh ilə uzunömürlü olmasında, İbrahim ilə, dünyaya gəlişinin gizli olması və xalqdan uzaq olmasında; Musa ilə, qorxu halı (hz. Mehdiyə istiqamətli təhlükələrin çoxluğu ilə; öldürmə, tələ qurma, həbs olunma, nəzarətə alınma, sürgün kimi hər cür təhlükəylə iç-içə olmasıyla) və qeybətdə yaşamasında (davamlı gizlənərək yaşamasında); İsa ilə xalqın onun haqqındakı ixtilafa düşməsi (bir qisim insanların, “hz. Mehdi gələcək”, bir qisminin də “gəlməyəcək” deməsində); Əyyub ilə, bəladan sonra qurtuluşa çatmasında (hz. Mehdiyə də bir çox çətinlik, xəstəlik və dərd gəlməsi; ancaq eyni hz. Əyyub kimi Allahın rəhmətiylə hamısından xilas olmasıyla); Məhəmməd sallallahu əleyhi və alih ilə də qılıncla qiyam etməsində (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in müqəddəs əmanətləri olan mübarək bayrağı, qılıncı və hırkasının, hz. Mehdinin yanında olmasıyla), bənzərliyi vardır. ” (Kemal’ud-Din səh. 322, 31. babin 3-cü hədis)


A0031

 

Saleh ibn Ukbedən, o da atasından, o da İmam Məhəmməd Baqirdan, o isə atalarından nəql edir ki, Rəsulullah səllallahu əleyhi və alih belə buyurdu:

“MEHDİ MƏNİM ÖVLADLARIMDANDIR, ONUN QEYB DÖVRÜ OLACAQ.  BU DÖVRDƏ ÜMMƏTDƏN BİR ÇOXU DƏLALƏTƏ DÜŞƏCƏK. O, PEYĞƏMBƏRLƏRİN NİŞANƏLƏRİYLƏ (ƏLAMƏT, NİŞANƏLƏR) GƏLƏCƏK...   (Kamal-ud Din, 1-ci cild, səh. 287 və Bihar-ul Envar, 51-ci cild, səh. 72)     

 

miscellaneous 23Hz. Mehdi (ə.s)-ın qeyb dövründə yəni, insanların arasında olmadığı, tanınıb bilinmədiyi, həbs-sürgün, böhtan, işgəncə və zülm gördüyü dövrlərində bir çox münafiq çıxacaq. Bu kəslər hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrinin gördüyü pis rəftar və İslam əxlaqının hakim olmamasından qaynaqlanan çətin şərtlər səbəbiylə dəlalətə düşəcəklər. Ancaq, hz. Mehdi (ə.s) Allahın özü üçün təyin etdiyi zaman gəldiyində peyğəmbərlərdən günümüzə gəlmiş olan müxtəlif nişanələrlə zühur edəcək. Bu nişanələrdən biri də, hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Topqapı sarayı muzeyində olan hırkası və bayrağıdır.

 

 

 

Hz.Mehdi (ə.s) da imam Rəbbani həzrətlərindən təxminən 400 il sonra gələcəkdir

Bəziləri hz.Mehdi (ə.s)-ın İmam Rəbbani həzrətlərindən təxminən 400 il sonra gəlməsini, İmam Rəbbaninin dəyərinin azalması ilə əlaqələndirirlər və hz.Mehdi  (ə.s)-ın İmam Rəbbanidən 1000 il sonra gəlməyini iddia edirlər. Halbuki Hz.Mehdi (ə.s)-ın İmam Rəbbani Həzrətlərindən təxminən 400 il sonra gəlməsi, Rəbbani həzrətlərinin dəyərini, qiymətini azaldacaq bir səbəb deyil. Allah,

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i böyük iradəyə sahib olan peyğəmbər hzsa (ə.s)-dan yalnız 571 il sonra göndərmişdir. hzsa (ə.s)-dən qısa bir müddət sonra, yeni bir şəriət və kitabla hz.Məhəmməd (s.ə.v) gəlmişdir. Yəni iki böyük peyğəmbər arasında 571 il vardır. Hz.Mehdi (ə.s) da İmam Rəbbani Həzrətlərindən təxminən 400 il sonra gələcəkdir. Onsuz da bunu İmam Rəbbani Həzrətləri özü şəxsən… ardı...